Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

01-2018

Zaawansowanie finansowe z końcem stycznia 2018r. wynosi 67 019 357,71 PLN co stanowi 25,05% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
czwartek, 22 Marzec, 2018