Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

01-2018

Zaawansowanie finansowe z końcem stycznia 2018r. wynosi 67 019 357,71 PLN co stanowi 25,05% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
czwartek, 22 Marzec, 2018