Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

02-2017

Zaawansowanie finansowe z końcem lutego 2017r. wynosi 11 092 313,27 zł, co stanowi 4,23% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
piątek, 31 Marzec, 2017