Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

02-2018

Zaawansowanie finansowe z końcem lutego 2018r. wynosi 74 162 420,11 PLN co stanowi 27,72% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
środa, 28 Marzec, 2018