Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

04-2018

Zaawansowanie finansowe z końcem kwietnia 2018r. wynosi 94 775 790,19 PLN co stanowi 35,42% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
poniedziałek, 28 Maj, 2018