Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

05-2018

Zaawansowanie finansowe z końcem kwietnia 2018r. wynosi 105 672 081,37 PLN co stanowi 39,50% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
poniedziałek, 2 Lipiec, 2018