Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

07-2017

Zaawansowanie finansowe z końcem lipca 2017r. wynosi 18 735 015,05 PLN co stanowi 7,14% kwoty kontraktowej.

 

Data zaawansowania: 
poniedziałek, 31 Lipiec, 2017