Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

07-2018

Zaawansowanie finansowe z końcem lipca 2018r. wynosi 122 607 595,99 PLN co stanowi 45,84% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
poniedziałek, 10 Wrzesień, 2018