Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

08-2017

Zaawansowanie finansowe z końcem sierpnia 2017r. wynosi 53 278 440,08 PLN co stanowi 9,15% kwoty kontraktowej.

 

Data zaawansowania: 
czwartek, 31 Sierpień, 2017