Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

09-2018

Zaawansowanie finansowe z końcem września 2018 r. wynosi 137 991 624,17 PLN co stanowi 51,59% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 

czwartek, 25 Październik, 2018

Data zaawansowania: 
wtorek, 13 Listopad, 2018