Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

11-2016

Zaawansowanie finansowe z końcem listopada 2016r. wynosi 10 013 101,61 zł, co stanowi 3,82% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
środa, 30 Listopad, 2016