Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

11-2017

Zaawansowanie finansowe z końcem listopada 2017r. wynosi 59 597458,12 PLN co stanowi 22,71% kwoty kontraktowej.

Data zaawansowania: 
wtorek, 9 Styczeń, 2018