Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża drogowa 2018-01

2018-01-08
2018-01-09
2018-01-09
2018-01-10
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-11
2018-01-11
2018-01-24
2018-01-24
2018-01-26
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-30
2018-01-30
2018-01-30
2018-01-30
2018-01-31