Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża drogowa 2018-08

2018-08-02
2018-08-03
2018-08-06
2018-08-07
2018-08-08
2018-08-08
2018-08-08
2018-08-16
2018-08-21
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-24
2018-08-27
2018-08-27
2018-08-27