Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża drogowa 2019-08

2019-08-02
2019-08-02
2019-08-02
2019-08-05
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-13
2019-08-21