Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2017-11

2017-11-06
2017-11-06
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-10
2017-11-13
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-18
2017-11-24
2017-11-24