Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-02

2018-02-05
2018-02-07
2018-02-07
2018-02-07
2018-02-08
2018-02-08
2018-02-08
2018-02-08
2018-02-08
2018-02-09
2018-02-09
2018-02-12
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
2018-02-20
2018-02-20