Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-03

2018-03-01
2018-03-01
2018-03-06
2018-03-06
2018-03-07
2018-03-07
2018-03-07
2018-03-07
2018-03-07
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-08
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-09
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-13
2018-03-15
2018-03-15
2018-03-15
2018-03-15
2018-03-21
2018-03-21
2018-03-28