Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-04

2018-04-05
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-05
2018-04-06
2018-04-06
2018-04-06
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-09
2018-04-10
2018-04-11
2018-04-11
2018-04-11
2018-04-12
2018-04-12
2018-04-12
2018-04-13
2018-04-13
2018-04-13
2018-04-17
2018-04-17
2018-04-19
2018-04-19
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26