Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-05

2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-08
2018-05-09
2018-05-09
2018-05-09
2018-05-09
2018-05-10
2018-05-14
2018-05-14
2018-05-14
2018-05-14
2018-05-14
2018-05-15
2018-05-17
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-20
2018-05-20
2018-05-21
2018-05-21
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-29