Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-07

2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-02
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-05
2018-07-06
2018-07-12
2018-07-16
2018-07-16
2018-07-16
2018-07-16
2018-07-17
2018-07-17
2018-07-17
2018-07-18
2018-07-20
2018-07-20
2018-07-20
2018-07-20
2018-07-24
2018-07-24
2018-07-24
2018-07-24
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-27