Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-09

2018-09-03
2018-09-03
2018-09-03
2018-09-03
2018-09-03
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-06
2018-09-09
2018-09-09
2018-09-10
2018-09-10
2018-09-10
2018-09-13
2018-09-17
2018-09-19
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-26
2018-09-26
2018-09-26
2018-09-26
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-28
2018-09-28
2018-09-28