Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-10

2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-01
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-22
2018-10-22
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26
2018-10-26

Strony