Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-11

2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-05
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-09
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-20
2018-11-22
2018-11-26
2018-11-26