Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2018-12

2018-12-04
2018-12-04
2018-12-05
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-08
2018-12-08
2018-12-08
2018-12-08
2018-12-08
2018-12-08
2018-12-11
2018-12-11
2018-12-13
2018-12-13
2018-12-13
2018-12-13
2018-12-17
2018-12-17
2018-12-17
2018-12-17
2018-12-17
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-21