Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2019-02

2019-02-01
2019-02-01
2019-02-01
2019-02-01
2019-02-05
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-07
2019-02-07
2019-02-11
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-12
2019-02-13
2019-02-13
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-15
2019-02-21
2019-02-21
2019-02-21
2019-02-21
2019-02-25
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-27
2019-02-27