Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2019-03

2019-03-01
2019-03-01
2019-03-01
2019-03-01
2019-03-04
2019-03-04
2019-03-04
2019-03-06
2019-03-06
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-12
2019-03-12
2019-03-12
2019-03-12
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-13
2019-03-14
2019-03-15
2019-03-15
2019-03-15
2019-03-18