Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2019-04

2019-04-01
2019-04-01
2019-04-01
2019-04-02
2019-04-02
2019-04-02
2019-04-02
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-05
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-08
2019-04-10
2019-04-10
2019-04-11
2019-04-11
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-15
2019-04-15
2019-04-16
2019-04-16
2019-04-17
2019-04-17
2019-04-17
2019-04-18
2019-04-18
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-30
2019-04-30