Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2019-05

2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-13
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-22
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-27

Strony