Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2019-06

2019-06-01
2019-06-01
2019-06-03
2019-06-03
2019-06-03
2019-06-03
2019-06-03
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-12
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-14
2019-06-17
2019-06-18
2019-06-18