Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Branża mostowa 2019-07

2019-07-01
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-03
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-09
2019-07-09
2019-07-09
2019-07-09
2019-07-09
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-12
2019-07-12
2019-07-16
2019-07-16
2019-07-16
2019-07-17

Strony