Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Inne branże 2019-07

2019-07-01
2019-07-02
2019-07-02
2019-07-08
2019-07-12
2019-07-12
2019-07-16
2019-07-16
2019-07-18
2019-07-18
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-23
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-26
2019-07-30
2019-07-30
2019-07-31
2019-07-31