Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Kontakt

 

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie

Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

tel.: (91) 43-25-300

e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl

 

Instytucja zaangażowana w realizację projektu:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4, 600-928 Warszawa

tel.: 22 630 10 00

infolinia: 222 500 135

e-mail: kancelaria@mib.gov.pl

 

Nadzór Inwestorski:

MULTICONSULT POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

tel.: 22 246 07 00

e-mail: polska@multiconsultgroup.com

 

Wykonawca:

          

Konsorcjum firm:

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Rybacka , 53-656 Wrocław

tel.: 71 719 86 77

e-mail: mostowy@eurovia.pl

WARBUD S.A.

ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

tel.: 22 56 76 000
e-mail: warbud@warbud.pl