Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Aktualności

08.06.2020

Obecnie Wykonawca zajmuje się wykonaywaniem prac zaległych oraz usuwaniem wad. Zaawansowanie wykonanych prac ocenia się na ok. 90%.

07.11.2019

W czwartek 07.11.2019 pierwsze samochody przejechały nowo wybudowaną obwodnicą Szczecinka.

Obwodnica została oficjalnie otwarta przez Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka oraz p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pana Tomasza Żuchowskiego, przy udziale Prezesa Wykonawcy robót Eurovia Polska S.A. Pana Nicolasa Dépret, Inżyniera Kontraktu z ramienia Multiconsult Polska Pana Mirosława Mioduszewskiego, oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Z relacją z wydarzenia można zapoznać się w mediach krajowych i lokalnych.

https://www.tvp.info/45228647/wiadukty-mosty-i-przejscia-dla-zwierzat-otwarto-czesc-obwodnicy-szczecinka

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/4-000-km-drog-szybkiego-ruchu-w-polsce-w-uzytkowaniu

https://iszczecinek.pl/pl/11_wiadomosci/18874_obwodnica_szczecinka_oficjalnie_otwarta_wideo_zdjecia.html

http://www.prk24.pl/45228483/obwodnica-szczecinka-zostala-oddana-do-uzytku

https://szczecinek.com/artykul/obwodnica-szczecinka/854173

17.10.2019

W robotach mostowych w bieżącym okresie wykonywane są prace wykończeniowe na wszystkich obiektach mostowych oraz humusowanie skarp w trasie głównej  na całym realizowanym odcinku,roboty brukarskie na DP1295Z, DP 1274Z i DP1295Z, konstrukcja zjazdów na DP 1274Z oraz ul. Słupska, profilowanie i zagęszczanie, profilowanie terenów płaskich, obsiew na terenach zahumusowanych, humusowanie pasów rozdziału, obróbka wpustów przy ścieku monolitycznym, czyszczenie przepustów, bariery drogowe, pobocza z humusu, prace porządkowe, skarpowanie i humusowanie skarp na łącznicach oraz prace bitumiczne. W robotach branżowych w bieżącym okresie wykonywane są umocnienia wylotów kanalizacji deszczowej,  regulacja wpustów; przygotowanie do przeglądów sieci; budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego; kontynuacja budowy kanału technologicznego, kontynuacja wykonywania przewiertów sterowanych, wykonanie docelowej organizacji ruchu, budowa elementów SZR; ustawienie ogrodzenia drogowego; kontynuacja budowy zbiorników; przebudowa rowu melioracyjnego na Wilczym Kanale.

27.09.2019

Obwodnica Szczecinka w mediach lokalnych: 

https://szczecinek.com/artykul/pierwsi-mieszkancy-juz/777633

https://iszczecinek.pl/pl/11_wiadomosci/18571_obwodnic_przejedziemy_przed_wyborami_taki_plan_maj_drogowcy_wideo.html

23.09.2019

Dniach 24-27.09.2019 odbędą się wizyty studyjne na budowie obwodnicy z udziałem mediów lokalnych i przedstawicieli z oddziału GDDKiA Szczecin.

23.09.2019

W robotach mostowych w bieżącym okresie wykonywane będą następujące roboty: WD-1 - umocnienie stożków, antykorozja betonu, montaż poręczy schodów skarpowych; K-2 – antykorozja betonu, prace wykończeniowe, M-3 – profilowanie stożków; WD-4,WD-4A - antykorozja betonu, montaż poręczy schodów skarpowych, prace wykończeniowe; WD-5 - umocnienie stożków, montaż poręczy schodów skarpowych, prace wykończeniowe; WD-6 - antykorozja betonu, montaż balustrad w pasie rozdziału, montaż poręczy schodów skarpowych; WD-7 - antykorozja betonu, prace wykończeniowe, montaż balustrad w pasie rozdziału; M-8 - montaż ekranów przeciwoślnieniowych, prace wykończeniowe; WD-9 i WD-10 - układanie SMA, prace wykończeniowe; E-11 - montaż ekranów przeciwolśnieniowych, prace wykończeniowe; WD-12 - prace wykończeniowe, izolacjonawierzchnia bloku pływającego.

W robotach drogowych w bieżącym okresie wykonywane będą następujące roboty: na całym realizowanym odcinku trasy głównej – humusowanie skarp, droga DP1295Z i DP 1274Z- roboty brukarskie, droga DP 1274Z, ul. Słupska –konstrukcja zjazdów, droga DP1295Z - nawierzchnia z kostki betonowej, profilowanie i zagęszczanie, profilowanie terenów płaskich, obsiew na terenach zahumusowanych, przygotowywanie nawierzchni pod SMA, humusowanie pasów rozdziału, obróbka wpustów przy ścieku monolitycznym, czyszczenie przepustów, ul. Bugno nawierzchnia bitumiczna, bariery drogowe, pobocza z humusu na trasie głównej, łącznik WD9 – prace konstrukcyjne C1,5/2 i KŁSM, prace porządkowe, DS11A – roboty ziemne, skarpowanie i humusowanie skarp na łącznicach, prace bitumiczne – R3, R1, Leśna, DP1294Z, DG2, trasa łówna.

W robotach branżowych w bieżącym okresie wykonywane będą następujące roboty: regulacja wpustów; umocnienia wylotów KD; przygotowanie do przeglądów sieci; budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego; kontynuacja budowy kanału technologicznego; kontynuacja wykonywania przewiertów sterowanych; wykonanie docelowej organizacji ruchu; budowa elementów SZR; budowa schodów skarpowych; ustawienie ogrodzenia drogowego; kontynuacja budowy zbiorników; przebudowa rowu melioracyjnego na Wilczym Kanale.

11.09.2019

Uruchomienie ruchu na obiektach WD4 i WD4a. Zamknięcie objazdu DK20. 

13.08.2019

Dnia 19.08.2019  planowane jest też zamknięcie skrzyżowania DS.-2 i ul. Bugno (wykonanie bypassu obok w celu połączenia tych dwóch dróg)

12.08.2019

W robotach mostowych w ostatnim okresie wykonywane były następujące roboty: WD-1: umocnienie i profilowanie stożków; K-2 –montaż balustrad, zasypanie pochylni, montaż kostki brukowej na pochylni; WD-4: układanie papy termozgrzewalnej w strefie jezdni, montaż barier, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach, umocnienie i profilowanie stożków; WD-4A: zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, układanie papy termozgrzewalnej w strefie jezdni, montaż barier, umocnienie i profilowanie stożków; WD-5 – montaż balustrad w pasie rozdziału; WD-6: układanie asfaltu twadolanego nitka lewa, izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych nitka prawa i lewa, montaż barier, umocnienie stożków przyczółków; wykonanie drenażu na ustroju nośnym, ułożenia SMA, montaż balustrad; WD-7: montaż barier, izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych, montaż schodów sklarpowych, umocnienie stożków, ułożenie SMA, montaż balustrad;M-8: układanie asfaltu twardolanego, montaż barier, umocnienie stożków przyczółków, wykonywanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe, wykonanie drenażu na ustroju nośnym, przygotowanie do wykonania antykorozji betonu, montaż balustrad; WD-9: umocnienie stożków, montaż barier, montaż ścieku przykrawężnikowego, układanie asfaltu twardolanego, montaż poręczy schodów skarpowych; WD-10: izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych na obiekcie, umocnienie stożków, montaż barier, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, układanie asfaltu twardolanego, montaż schodów skarpowych, montaż poręczy schodów skarpowych; E-11:, montaż barier, układanie SMA, umocnienie stożków, montaż balustrad, WD-12: izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych, montaż barier, montaż barier, układanie asfaltu twardolanego, układanie SMA, wykonanie dylatacji bitumicznej.

W robotach drogowych w ostatnim okresie wykonywane są następujące roboty: ronda R2 oraz R5 dalszy etap robót rozbiórkowych; km 0+300 – 7+000 – humusowanie skarp; ul Koszalińska profilowanie i humusowanie skarp; droga DP1295Z – podbudowa pomocnicza C1,5/2 + KŁSM; droga DP1295Z- roboty brukarskie; ul. Słupska (DK-20) – podbudowa pomocnicza C1,5/2 + KŁSM; ul. Słupska (DK20) – roboty brukarskie; droga DP 1274Z – podbudowa pomocnicza C1,5/2 + KŁSM; ul. Leśna – podbudowa KŁSM; ul. Leśna – podbudowa z MMA; droga DP1295Z - nawierzchnia z kostki betonowej; profilowanie i zagęszczanie; WD6-R5 - humusowanie skarp i rowów; profilowanie terenów płaskich; wykonywanie ogrodzeń; obsiew na terenach zahumusowanych – naprawy wymyć;  stabilizacja – łącznice DL3/2; docelowe oznakowanie (bramownice); przygotowywanie nawierzchni pod SMA; humusowanie pasów rozdziału; obróbka wpustów przy ścieku monolitycznym; czyszczenie przepustów; SMA 7+600 – 10+600 jp, 7+600 – 10+600 jl; 5+100 – 6+500 jl; 5+100 – 6+500 jp.

W robotach branżowych w ostatnim okresie wykonywane są następujące roboty: wykonanie kolektora KA23 od studni wpadowej na węźle SZCZECINEK WSCHÓD; montaż kanału KA19/1 do zbiornika ZRI 4; montaż kolektora KA9 do zbiornika ZR1; bieżąca regulacja studzienek rewizyjnych oraz wpustów ulicznych w miarę postępu robót; montaż wylotów kanałów fi 200 do 800 mm na całej długości budowanej obwodnicy; montaż utwardzeń wylotów od wpustów ulicznych na odcinku od W6 do W12; kontynuacja wykonywania umocnień rowów/ rowy szczelne; wykonanie przepustów drogowych; kontynuacja wykonywania rowów krytych; budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego; kontynuacja budowy kanału technologicznego; kontynuacja budowy ogrodzenia drogowego oraz elementy stałej organizacji ruchu.

10.07.2019

W robotach mostowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: WD-1: izolacja oczepów na murach oporowych, prace przygotowawcze do montażu biegu prefabrykowanego; K-2 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów, montaż balustrad; WD-4: zasypki na płytach przejściowych, budowa murów oporowych za przyczółkiem C, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach; WD-4A: budowa kap chodnikowych na dojazdach; zasypka za przyczółkiem A wraz z zasypką za murem oporowym, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie, podbudowa pod płytę przejściową, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej; WD-5: umocnienie stożków, izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych na dojazdach; WD-6: układanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym nitka prawa, montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych nitka lewa, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych nitka lewa, układanie asfaltu twadolanego nitka prawa, izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych nitka prawa; WD-7: zasypki na płytach przejściowych, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach oraz ustroju nośnym (przy dylatacjach), układanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych na dojazdach; M-8: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie, zasypka na płytach przejściowych, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym; WD-9: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych na obiekcie; WD-10: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną; E-11:, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, układanie papy termozgrzewalnej na obiekcie, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie, układanie asfaltu twardolanego; WD-12: zasypka na płytach przejściowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, umocnienie stożków, układanie papy termozgrzewalnej na obiekcie, podkład betonowy pod kapy chodnikowe na dojazdach.

W robotach drogowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: na trasie głównej km 2+950 -  4+050 humusowanie skarp; droga DP1274Z budowa nasypu; droga DP1295Z i ul. Słupska (DK-20) podbudowa pomocnicza; rondo R3 warstwa wiążąca oraz roboty brukarskie na wlotach; droga DP 1274Z i ul. Bugno roboty brukarskie; uciąglenie podbudowy pomocniczej na obiektach WD7 i E11; droga DP1295Z - nawierzchnia z kostki betonowej; profilowanie i zagęszczanie;  humusowanie skarp i rowów pomiędzy obiektami WD6 a M8; profilowanie terenów płaskich; obsiew na terenach zahumusowanych – naprawy wymyć; uciąglenie podbudowy bitumicznej wiążącej na obiekcie E11; roboty ziemne na łącznicach DL3/2; montaż docelowego oznakowania (bramownice) oraz ogrodzeń.

W robotach branżowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: kanał KA5/4 w zakresie od KA5/4 do KA5/4/2 plus wpusty z przykanalikami 4 kpl.; Kanał KA8 w zakresie od KA8/5/5 do KA8/5/6/ plus wpusty z przykanalikami 13 kpl.; Wpusty z przykanalikami w obrębie ronda R2 - 5 kpl.; Kanał KA3 w zakresie KA3/1 do KA3/2 oraz KA3/5 do KA3/9 – najazd na WD 1 strona prawa; Montaż pierścieni odciążających, pokryw oraz wpustów żeliwnych na kanale KD 27 i KD 29 w km 10+300 do 11+150 - Kontynuacja robót przy budowie oświetlenia drogowego i kabla zasilającego, przeciąganie kabla przez obiekty WD4A-WD4, WD5, najazd na WD1 str.L, odcinek WD5-WD6; Kontynuacja wykonania kanału technologicznego; Wzmocnienie rowu melioracyjnego na wilczym kanale pod obiektem M-8; Kontynuacja wykonywania przecisków pod kanał technologiczny wzdłuż trasy głównej; Kontynuacja wykonywania umocnień rowów/ rowy szczelne km 6+300 – 8+000; Przepust PP-01/DS8, PP-01/DS9; Kontynuacja wykonywania rowów krytych; Kontynuacja wykonywania ogrodzenia 7+600 – 10+400; 0+000 – 2+600; Wykonanie fundamentów pod tablice pryzmatyczne; Kontynuacja wykonywania drenażu francuskiego; Budowa zbiornika ZRI-5 oraz wykonanie pętli indukcyjnych pod SZR.

02.07.2019

W robotach mostowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: WD-1: zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepów na murach oporowych, wykonanie drenażu na obiekcie; K-2 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów, montaż balustrad; WD-4: zasypki za przyczółkami, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, zasypka za przyczółkiem C, budowa murów oporowych za przyczółkiem C, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach, betonowanie płyt przejściowych; WD-4A: budowa kap chodnikowych na dojazdach; zasypka za przyczółkiem A wraz z zasypką za murem oporowym, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie; WD-5:, wykonywanie drenażu na obiekcie; WD-6: przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną na kapach chodnikowych nitka lewa, układanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym nitka prawa, montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych nitka lewa; WD-7: zasypki na płytach przejściowych, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach oraz ustroju nośnym (przy dylatacjach), układanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym, montaż desek gzymsowych oraz krawężników kamiennych na dojazdach; M-8: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie, zasypka na płytach przejściowych, montaż desek gzymsowych oraz krawężników kamiennych na dojazdach; WD-9: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną; WD-10: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie i dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną; E-11:, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie; WD-12: zasypka na płytach przejściowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, umocnienie stożków.

W robotach drogowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: naprawy rozmyć na trasie głównej  po opadach; trasa główne km 2+950 -  4+050 – humusowanie skarp, naprawy rozmyć; drogi DP1274Z i DP1295Z, ul. Słupska (DK-20) - wykonywanie nasypu; rondo R3 podbudowa bitumiczna ; droga DP 1274Z - roboty brukarskie; nasyp połączenia pomiędzy WD7 a M8 (zbrojenie geosyntetykiem);  rondo R3 - roboty brukarskie na wlotach; DP1295Z - nawierzchnia z kostki betonowej; profilowanie i zagęszczanie; ul. Bugno - roboty brukarskie; profilowanie terenów płaskich; obsiew na terenach zahumusowanych – naprawy wymyć; bariery – pas rozdziału km 0+200 – 3+700; droga DL3/3 - odcinek próbny masy SMA; obiekt E11 uciąglenie podbudowy bitumicznej  oraz warstwa wiążąca; roboty ziemne na łącznicy DL3/2; prace naprawcze warstwy wiążącej 6+500 ; 7+000.

W robotach branżowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: wykonanie kanału KA5 do KA5/7 w km 0+650 do 0+740; wykonanie wpustów na kanale KD24 w km 8+040 do 8+060; wykonanie wpustów na kanale KD19 w km 5+300 do 5+320; montaż pierścieni odciążających oraz pokryw na studzienkach wpustów ulicznych na kanale KD27 w km 10+350 do 10+680; wykonywanie przecisków pod kanał technologiczny wzdłuż trasy głównej; wykonanie wzmocnienia rowu melioracyjnego na Wilczym Kanale; kontynuacja wykonywania umocnień rowów - rowy szczelne km 6+100 – 6+900 i10+480 – 10+860; wykonanie rowów krytych RK-01/S11; RK-15/S15/S11; RK-02/DS7; RK-01/DS7; RK-03/DS7; wykonanie przepustu PP-01/DK11.

24.06.2019

W robotach mostowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: WD-1: zasypki za murem oporowym, zbrojenie i deskowanie oczepu na murze oporowym, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach; K-2 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów; WD-4: zasypki za przyczółkami, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, zasypka za przyczółkiem C, budowa murów oporowych za przyczółkiem C, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach; WD-4A: budowa kap chodnikowych na dojazdach; zasypka za przyczółkiem A wraz z zasypką za murem oporowym, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie; WD-5:, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na dojazdach, wykonywanie drenażu na obiekcie; WD-6: zbrojenie, przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną na kapach chodnikowych nitka lewa, układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na nitce lewej, montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych nitka lewa; WD-7: zasypki na płytach przejściowych, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach oraz ustroju nośnym (przy dylatacjach), przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną; M-8: zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie; WD-9 zasypki na płytach przejściowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie i dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną; WD-10: zasypki na płytach przejściowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie i dojazdach, chudy beton na kapach na dojeździe, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną; E-11:, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, montaż krawężników i desek gzymsowych dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych na obiekcie; WD-12: zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, izolacja bitumiczna na płytach przejściowych.

W robotach drogowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: naprawy rozmyć na trasie głównej po opadach;  TG km 2+950 -  3+720 – humusowanie skarp oraz naprawy rozmyć, nasypy na drogach  DP1274Z, DP1295Z, oraz na ul. Słupskiej (DK-20),  DL2/1 – podbudowa AC 22P, w km 3+700 – 4+150 trasy głównej -  warstwa wiążąca; uciąglenie obiektu WD6 podbudowa oraz warstwa wiążąca; rondo R3 - podbudowa bitumiczna; roboty brukarskie na drodze DP 1274Z;  WD7, M8 – nasyp połączenia z zasypką (zbrojenie geosyntetykiem); WD7 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - uciąglenie; rondo R3 - roboty brukarskie wloty; nawierzchnia z kostki betonowe na drodze DP1295Z; profilowanie i zagęszczanie, WD6-M8 - humusowanie skarp i rowów między obiektami WD6 i M8;  ul. Bugno roboty brukarskie; profilowanie terenów płaskich; obsiew na terenach zahumusowanych – naprawy wymyć; bariery – pas rozdziału km 0+200 – 3+700.

W robotach branżowych w bieżącym okresie wykonywane są następujące roboty: wykonanie kanału KA5 do KA5/7 w km 0+650 do 0+740; wykonanie wpustów na kanale KD24 4 kpl w km 8+040 do 8+060; wykonanie wpustów na kanale KD19 4 kpl w km 5+300 do 5+320; montaż pierścieni odciążających oraz pokryw na studzienkach wpustów ulicznych na kanale KD27 w km 10+350 do 10+680; umocnienie rowów i skarp przy wylotach wpustów ulicznych pomiędzy R1 a WD4; wykonywanie przecisków pod kanał technologiczny wzdłuż trasy głównej; wykonanie wzmocnienia rowu melioracyjnego na Wilczym Kanale; kontynuacja wykonywania umocnień rowów/ rowy szczelne km 6+100 – 6+900; 10+480 – 10+860; wykonanie rowów krytych RK-01/S11; RK-15/S15/S11; RK-02/DS7; RK-01/DS7; RK-03/DS7; wykonanie przepustu PP-01/DK11.

06.06.2019

W robotach mostowych w ostatnim okresie wykonywany były następujące roboty: montaż barier, układanie asfaltu twardolanego, umocnienie stożków, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach na obiekcie WD-1; zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów  na obiekcie K-2; umocnienie stożków przyczółków na obiekcie M-3; zasypki za przyczółkami, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie (odcinki przy dylatacji), zasypka za przyczółkami, budowa murów oporowych, podbudowa pod kapami na dojazdach, zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach na obiekcie WD-4; zasypki za przyczółkami, budowa murów oporowych,  podbudowa pod kapami chodnikowymi na dojazdach, zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach na obiekcie WD-4A; montaż desek gzymsowych i krawężników na dojazdach, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach na obiekcie WD-5; zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk  dylatacji, zasypki za przyczółkami , zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy 2L, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach na obiekcie WD-6; zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych, zasypki za przyczółkami, beton podkładowy pod kapami chodnikowymi na dojazdach, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie (odcinki przy dylatacji) na obiekcie WD-7; zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, izolacji bitumiczna płyt przejściowych na obiekcie M-8; montaż desek gzymsowych oraz krawężnika kamiennego, zasypki za przyczółkami, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacji modułowej, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną na obiekcie WD-9; deskowanie i betonowanie wnęk dylatacji modułowej, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-10; zasypki za przyczółkami, montaż krawężnika kamiennego i desek gzymsowych na nitce prawej, zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa, beton podkładowy pod kapami chodnikowymi na dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną na obiekcie  E-11; izolacja bitumiczna ścian oporowych i ścianek zaplecznych, zasypki za przyczółkami, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną na obiekcie WD-12. 

W robotach drogowych w ostatnim okresie wykonywano następujące roboty: na odcinku drogi serwisowej DS.-3 km 0+000 – 0+300 podbudowa, warstwa wiążąca i ścieralna; na odcinku trasy głównej km 2+950 -  3+720 – humusowanie skarp; na DP1274Z i  DP1295Z, ul. Słupska (DK-20), na trasie głównej km 3+800 – 3+950, oraz na najeździe na WD11 - budowa nasypów; na trasie głównej w km 3+800 – 3+950 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie; na drodze DP 1274Z – roboty brukarskie; pomiędzy obiektami WD7 i M8 – budowa nasypu połączenia z zasypką (zbrojenie geosyntetykiem); na rondzie R3 - roboty brukarskie; na drodze DP1295Z - układanie nawierzchni z kostki betonowej; na odcinku pomiędzy obiektami WD6 i M8 - humusowanie skarp i rowów; na rondzie R5 i na ul. Bugno - roboty brukarskie; na odcinkach km 4+020 – 4+140, 5+900 – 6+100, 4+140 – 4+200, 10+600 – 11+000 - podbudowa AC 22P; na odcinku 5+600 – 6+100 wartwa wiążąca AC16W, na odcinku 4+140 – 4+400 - warstwa wiążąca AC16W,  profilowanie terenów płaskich oraz obsiew na terenach zahumusowanych. 

W roboach branżowych w ostatnim okresie wykonywane były następujące roboty: wpusty na kanale KA17 (najazd na WD12 strona lewa), regulacja wysokościowa z montażem pokryw oraz pierścieni odciążających i żeliwnych krat wpustowych na kanale KA5 i KA5/4 (najazd na WD1 strona lewa), kanał przy obiekcie WD4; wykonywanie robót przy budowie oświetlenia drogowego i kabla zasilającego trasa główna WD5-WD6 oraz WD5-WD4; budowa kanału technologicznego 6+900 – 10+400  oraz 4+150 – 5+500; wykonywanie przecisków pod kanał technologiczny wzdłuż trasy głównej; wykonanie wzmocnienia rowu melioracyjnego na wilczym kanale pomiędzy PP-4 a PP-4B (0+619); kontynuacja wykonywania umocnień rowów/ rowy szczelne km 3+000 – 3+600 oraz 6+100 – 6+900 oraz wykonanie przepustu PR-03/DS3, PP-01/Słupska odc2, PR-01/DS15.

28.05.2019

W robotach mostowych w ostatnim okresie wykonywane były na obiekcie  WD-1 - profilowanie stożków przyczółków, zasypka za murem oporowym, wykonywanie drenażu za murem oporowym, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, montaż ścieku przykrawężnikowego na ustroju nośnym; K-2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów, montaż balustrad,  zbrojenie i betonowanie spoczników; M-3 – montaż schodów skarpowych, profilowanie stożków przyczółków; WD-4 - zasypki za przyczółkami, betonowanie wnęk dylatacyjnych, papa termozgrzewalna na ściankach zaplecznych; WD-4A - zasypki za przyczółkami; WD-5 - montaż desek gzymsowych i krawężników na dojazdach, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach; WD-6 - zasypki za przyczółkami , deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy 2L I etap, beton podkładowych na kapach chodnikowych na dojazdach, zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych; WD-7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych, zasypki za przyczółkami, izolacja płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod wykonywanie papy termozgrzewalnej, przygotowanie powierzchni betonowanych pod antykorozję betonu; M-8 - montaż desek gzymsowych oraz krawężników kamiennych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypki za przyczółkami, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych, umocnienie stożków; WD-9 - montaż desek gzymsowych oraz krawężnika kamiennego, zbrojenie kap chodnikowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacji modułowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków; WD-10 - zbrojenie kap chodnikowych, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacji, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, izolacja płyt przejściowych, izolacja płyt przejściowych i ścianek zaplecznych, montaż schodów skarpowych; E-11 - zasypki za przyczółkami, montaż krawężnika kamiennego i desek gzymsowych na nitce prawej, zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa, beton podkładowy pod kapami chodnikowymi na dojazdach, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną, izolacja bitumiczna podpór; WD-12 - przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną na obiekcie, wykonanie podwalin stożków, izolacja bitumiczna murów oporowych, papa termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi; PP-4b – budowa wlotu.

W robotach drogowych  w bieżącym okresie wykonywane będą następujące roboty na drodze serwisowej DS.-3 km 0+000 – 0+300 – warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; na odcinku km 2+950 -  3+720 – humusowanie skarp; nasyp na ul. Słupskiej (DK-20); nasyp na odcinku km 3+800 – 3+950; na drodze DP 1274Z warstwa technologiczna; nasyp na najezdzie na WD11; roboty brukarskie na rondzie R3; nawierzchnia z kostki betonowej na drodze DP1295Z; profilowanie i zagęszczanie; humusowanie skarp i rowów na odcinku pomiędzy WD6-M8; roboty brukarskie na rondzie R5; roboty brukarskie na ul. Bugno; warstwa podbudowy bitumicznej na rondzie R5 (dojazd na Żółtnicę); podbudowa na odcinku 10+600 – 111+000; podbudowa na najeździe WD5; podbudowa na ul.Słupskiej w zakrsie od ronda R2; profilowanie terenów płaskich oraz obsiew na terenach zahumusowanych.

W roboach branżowych w ostatnim okresie wykonywana była budowa kanału KD 27 w zakresie i wpusty uliczne km 10+400 do 10+680; wykonanie wpustów ulicznych w km 3+720 do 3+840; wykonanie wpustów ulicznych w km 7+960; budowa Kanału Technologicznego wraz ze studniami od 7+600 do km 10+400; wykonanie oświetlenia drogowego wraz z kablem zasilającym – łącznice ronda R2; umocnienie kanału melioracyjnego wzdłuż Wilczego kanału – przepust PP 4; umocnienie rowów od km 2+000 do km 3+600.

14.05.2019

W robotach mostowych w bieżącym okresie wykonywane będzie na obiekcie  WD-1: montaż prefabrykatów murów oporowych, montaż desek gzymsowych i krawężników na dojazdach, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, montaż schodów skarpowych, wykonywanie nawierzchni na chodnikach na obiekcie, montaż prefabrykatów schodów publicznych, zasypka prefabrykatów; K-2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów; M-3 – montaż schodów skarpowych, profilowanie stożków przyczółków; WD-4: zasypki za przyczółkami, betonowanie dylatacji; WD-4A: zasypki za przyczółkami, betonowanie dylatacji; WD-5: montaż desek gzymsowych i krawężników na dojazdach, zbrojenie, deskowanie kap chodnikowych na dojazdach; WD-6: zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk  dylatacji, zasypki za przyczółkami , deskowanie poprzecznicy 2L, beton podkładowych na kapach chodnikowych na dojazdach, zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach; WD-7: darniowanie stożków, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych, montaż kolektora odwodnienia, zasypki za przyczółkami, beton podkładowy pod płytami przejściowymi, zbrojenie płyt przejściowych; M-8: montaż desek gzymsowych oraz krawężników kamiennych, zasypki za przyczółkami, montaż schodów skarpowych, zbrojenie kap chodnikowych, zasypki za przyczółkami, montaż dylatacji modułowej, beton podkładowy pod płytami przejściowymi; WD-9:montaż desek gzymsowych oraz krawężnika kamiennego, zasypki za przyczółkami, zbrojenie kap chodnikowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacji modułowej; WD-10 montaż krawężnika kamiennego i desek gzymsowych na obiekcie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacji; E-11:, zasypki za przyczółkami, montaż krawężnika kamiennego i desek gzymsowych na nitce prawej, zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa, beton podkładowy pod kapami chodnikowymi na dojazdach; WD-12: zbrojenie, deskowanie ścian konstrukcji oporowej P1, zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin stożka, przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną na obiekcie; PP-4b – budowa wlotu i wylotu.

W robotach drogowych  w bieżącym okresie wykonywane będą następujące roboty: na DS.-3 km 0+000 – 0+600 – warstwa technologiczna; na DS.-3 km 0+000 – 0+600 – warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; na trasie głównej km 1+500 -  2+950 – humusowanie skarp; na DP1274Z – nasyp; na ul. Słupskiej (DK-20) – nasyp; na trasie głównej km 3+800 – 3+950 – nasyp; na najezdzie na WD-5 – nasyp;  na najezdzie na WD-6 – nasyp; na trasie głównej km 10+610 – 11+000 - profilowanie i zagęszczanie warstw nasypu; na rondzie R3 - roboty brukarskie; na DP1295Z - nawierzchnia z kostki betonowej; profilowanie i zagęszczanie; na obiektach WD6 do M8 - humusowanie skarp i rowów; na przejezdzie awaryjnym R3 - nawierzchnia z płyt ażurowych; na rondzie R5 - roboty brukarskie; na trasie głównej 11+000 – 1+800PiL – w. podbudowy bitum AC22P; na km 10+400 – 11+000 - warstwa technologiczna C1,5/2,0; na odcinku km 10+400 – 11+000 – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie; profilowanie terenów płaskich oraz obsiew na terenach zahumusowanych.

W robotach branżowych w bieżącym okresie wykonywane będą następujące roboty: regulacja wpustów na odcinku od obiektu M-3 do obiektu WD-4; kanał KA17 najazd na WD 12 oraz regulacja wpustów i studni na rondzie R2.

07.05.2019

W robotach mostowych w ostatnim okresie wykonywane były na obiekcie WD-1: montaż prefabrykatów murów oporowych, montaż desek gzymsowych i krawężników na dojazdach, zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach; na obiekcie K-2: wykonywanie nawierzchnioizolacji ustroju nośnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów; na obiekcie M-3: montaż schodów skarpowych, montaż krawężników zanikających na dojazdach; na obiekcie WD-4: zasypki za przyczółkami, betonowanie dylatacji; na obiekcie WD-4A: zasypki za przyczółkami, betonowanie dylatacji; na obiekcie WD-5: zasypki za przyczółkami; na obiekcie WD-6: darniowanie stożków, zbrojenie i deskowanie dylatacji, zasypki za przyczółkami , deskowanie poprzecznicy 2L; na obiekcie WD-7: darniowanie stożków, montaż dylatacji modułowej, montaż kolektora odwodnienia, zasypki za przyczółkami; na obiekcie M-8: montaż desek gzymsowych oraz krawężników kamiennych, zasypki za przyczółkami, montaż schodów skarpowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zasypki za przyczółkami; na obiekcie WD-9:montaż desek gzymsowych oraz krawężnika kamiennego, zasypki za przyczółkami, zbrojenie kap chodnikowych, montaż dylatacji modułowej; na obiekcie WD-10 zasypka za przyczółkami, zbrojenie płyt przejściowych, montaż krawężnika kamiennego i desek gzymsowych na obiekcie, montaż dylatacji modułowej; na obiekcie E-11: zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych, zasypki za przyczółkami, montaż krawężnika kamiennego i desek gzymsowych na nitce prawej, zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa; na obiekcie WD-12: Betonowanie wnęk zakotwień, zbrojenie, deskowanie fundamentów konstrukcji oporowej P1, zbrojenie i deskowanie podwalin stożka, na przepuście PP-4a – zasypki konstrukcji przepustu oraz na przeputach PP-6, PP-2, PP-3 – montaż schodów skarpowych.

W robotach drogowych wykonywano następujące roboty: DS.-3 km 0+000 – 0+600  warstwa technologiczna;  DS.-3 km 0+000 – 0+600 – warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; km 1+500 -  2+950 – wykop rowu str. prawa; km 1+500 -  2+950 – humusowanie skarp; ul. Słupska (DK-20) – nasyp; km 3+800 – 3+950 – nasyp; najazd na WD-5 i na WD-6 – nasyp; km 10+610 – 11+000 - profilowanie i zagęszczanie warstw nasypu; rondo R3 - roboty brukarskie; km 6+300 – 6+800 - profilowanie skarp i rowów;  11+000 – 11+850 - warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; odcinek pomiędzy WD6 a M8 - humusowanie skarp i rowów; przejazd awaryjny R3 - warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchnia z płyt ażurowych; rondo R5 – warstwa mrozoochronna, warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz roboty brukarskie.

W roboach branżowych w ostatnim okresie wykonywany był  montaż wpustu ulicznego przy M3, regulacja wpustów ulicznych między M3 a PP4, oraz wykonanie wpustów ulicznych przy ul. Bugno na kanale KA5/4.

06.05.2019

Na stronie internetowej GDDKiA Uruchomiony został „Serwis dla podwykonawców”, gdzie zebrane są najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami. Więcej szczegółów na https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

18.04.2019

W robotach mostowych w ostatnim okresie wykonywane były na obiekcie WD-1 zbrojenie i betonowanie spoczników schodów publicznych, zasypka za podporą P5, przygotowanie powierzchni betonowych do antykorozji betonu, na obiekcie K-2: zasypka pochylni nr 4, zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów, na obiekcie M-3 –przygotowanie powierzchni betonowych do antykorozji betonu, uszczelnianie styków krawężników i desek gzymsowych, na obiekcie WD-4: zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na podporze nr 1, wykonanie izolacji nawierzchni na kapach chodnikowych na obiekcie, na obiekcie WD-4A: zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej na podporze nr 1, wykonanie izolacji nawierzchni na kapach chodnikowych na obiekcie; na obiekcie WD-5: wykonanie papy termozgrzewalnej na obiekcie, zasypki za przyczółkami, na obiekcie WD-6: rozbiórka uszkodzonej poprzecznicy, montaż dylatacji, wykonanie zasypki płyt przejściowych, na obiekcie WD-7: zasypki podpora P1 i P2, montaż schodów skarpowych, montaż kolektora odwodnienia na obiekcie, podbudowa pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt przejściowych, montaż rur osłonowych na obiekcie,  na obiekcie M-8: przygotowanie powierzchni pod układania papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, zasypki za przyczółkami P1 i P7, montaż desek gzymsowych oraz krawężników kamiennych, zbrojenie kap chodnikowych wewnętrznych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi zewnętrznymi; na obiekcie WD-9: zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych, zbrojenie , deskowanie i betonowanie ścian murów oporowych, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod układanie papy termozgrzewalnej, układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi; na obiekcie WD-10 zasypka za przyczółkami,przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod układanie papy termozgrzewalnej; na obiekcie E-11:, montaż dylatacji, montaż schodów skarpowych, montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych nitka prawa, układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, zbrojenie, deskowanie, betonowanie wnęk dylatacyjnych, zasypki płyt przejściowych, na obiekcie WD-12: beton podkładowy pod konstrukcje oporową P1, zbrojenie, deskowanie i betonowane fundamentów konstrukcji oporowej P1, demontaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk zakotwień, na obiekcie PP-4a – zbrojenie, deskowanie ścian wlotu.

W robotach drogowych wykonywano humusowanie skarp i rowów na drogach serwisowych i trasie głównej, nasyp (S11 3+000 – 3+720, 10+930 – 11+100, 4+100 – 4+250, 6+000 – 6+100 -  DS3 0+300 – 0+600, droga DP1295Z, WD -1 poprzeczki), nasyp (pas rozdziału 0+080 – 2+900),  warstwa podbudowy 5+600 – 5+900, warstwa wiążąca (droga serwisowa DS13 1+200 – 1+700P), warstwa technologiczna  (3+000 – 3+200, 3+500 – 3+700, 11+000 – 11+900), podbudowa z kruszywa łamanego z mieszanki niezwiązanej  ( w trasie głównej 3+000 – 3+200, 3+500 – 3+700), ulepszone podłoże (11+700 – 11+850), nawierzchnia z kostki betonowej (ul. Leśna) i roboty brukarskie (Rondo R1,R2, R5, ul. Leśna)

W roboach branżowych w ostatnim okresie wykonywana był montaż separatora, osadnika i studni wpadowej na kanale  wraz z odcinkiem kanału fi 800; budowa kanału KA 25/5; montaż piaskowników przy studniach wpadowych km 2+000 – 3+500, oraz budowa przepustów rurowych wraz z obudową wlotów i wylotów.

25 kwietnia 2019 r (czwartek) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S11”

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

25.03.2019

W robotach mostowych w ostatnim okresie wykonywane było betonowanie wnęk dylatacyjnych, podbudowa pod fundament schodów publicznych, podbudowa pod płyty przejściowe, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni pod nawierzchnioizolację na chodnikach, zbrojenie, deskowanie fundamentu pod schody publiczne na obiekcie WD1; zasypka pochylni nr 4, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod gruntowanie na obiekcie K2; układanie asfaltu twardolanego, wykonanie drenażu na ustroju nośnym, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod gruntowanie na obiekcie M3; zasypki przyczółków A i C, montaż paneli murów oporowych M2/M3/M4, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD4; zasypka przyczółka B, montaż paneli murów oporowych M3/M4,zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych na obiekcie WD-4A; wykonywanie nasypu pomiędzy wiaduktami WD4 i 4A; zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych, izolacja bitumiczna płyt przejściowych na obiekcie WD5; naprawa uszkodzonej poprzecznicy, zasypki podpora P1 i P4, betonowanie ławy fundamentowej pod mur oporowy, montaż murów oporowych, podbudowa pod płyty przejściowe, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych na obiekcie WD6; zasypki podpora P1 i P2 na obiekcie WD7; przygotowanie powierzchni pod układania papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, zasypki za przyczółkami P1 i P7, montaż murów oporowych na obiekcie M8; iniekcja kabli sprężających, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów murów oporowych, zbrojenie wnęk dylatacyjnych na obiekcie WD9; przygotowanie powierzchni pod układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian konstrukcji oporowej przyczółka na obiekcie WD10; zasypki za przyczółkami, podbudowa pod płyty przejściowe, układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na obiekcie  E-11; deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, wykonanie izolacji bitumicznej na przyczółkach, zasypki za przyczółkami na obiekcie WD12; montaż prefabrykatów skrzynkowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej na przepuscie PP4a.

W robotach drogowych na odcinku 11+000 – 11+850 przeporowadzano wykopy rowów, na 10+990 – 11+000, 1+240 – 1+380, DS-3 0+600 – 0+770, DS-3 1+550 – 1+650 budowano nasypy, rozkładano warstwę wiążącą na trasie głównej od km 0+556, prowadzono roboty brukarskie na R1, układano bentomaty na 1+520 – 1+580, warstwę technologiczną na DS-3 1+650 – 1+850, przeprowadzano humusowanie na Węźle Środmieście  oraz montowano bariery linowe w pasie rozdziału.

W roboach branżowych w ostatnim okresie wykonywana była regulacja wysokościowa włazów kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa i umocnienia przepustów kołowych oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.

05.03.2019

W robotach mostowych w ostatnim okresie wykonywane były zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, podbudowa betonowa pod płyty przejściowe na podporze nr 1 na obiekcie WD1; zasypka pochylni nr 1,4, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod gruntowanie na obiekcie K2; zbrojenie, deskowanie, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach, montaż krawężnika na dojazdach na obiekcie M3; zasypki przyczółków A i C, montaż paneli murów oporowych M2/M3/M4,montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych na obiekcie WD4; zasypka przyczółka B, montaż paneli murów oporowych, montaż krawężników kamiennych na obiekcie, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych na obiekcie na obiekcie WD4a; wykonywanie nasypu pomiędzy wiaduktami WD4 i 4A; zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych, podbudowa pod płytą przejściową, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, zbrojenie wnęk dylatacyjnych na obiekcie WD5; naprawa uszkodzonej poprzecznicy, zasypki podpora P1 i P4, betonowanie ławy fundamentowej pod mur oporowy, montaż murów oporowych, podbudowa pod płyty przejściowe, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych na obiekcie WD6; zasypki podpora P1 i P2, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD7; przygotowanie powierzchni pod układania papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, iniekcja kabli sprężających, zasypki za przyczółkami P1 i P7 na obiekcie M8; sprężenie ustroju nośnego, zasypki za przyczółkami na obiekcie WD9; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny pod stożek, zbrojenie i betonowanie strefy wnęki zakotwienia, przygotowanie powierzchni pod układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na obiekcie WD10; przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną na kapach chodnikowych, zasypki za przyczółkami, beton podkładowy pod płyty przejściowe, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, papa termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi na obiekcie E11; deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie izolacji bitumicznej na przyczółkach na obiekcie WD12; wymiana gruntu na przepuście PP-4a oraz zasypki konstrukcji przepustu PP-2A.

W robotach drogowych na odcinku 11+000 – 11+850 wykonywano wykop, ułożenie podbudowy KŁSM na zbiorniku ZR2 i na chodniku przy ul. Leśnej, układanie warstwy stabilizacji, układnie warstwy wiążącej na trasie głównej, humusowanie skarp oraz pasa rozdziału oraz prace brukarskie.

W roboach branżowych w ostatnim okresie wykonywano wpusty oraz regulację studzienek kanalizacji deszczowej oraz budowę i wykończenia przepustów kołowych.

25.02.2019

W robotach mostowych w najbliższym czasie wykonywany będzie montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych, montaż dylatacji modułowej, zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-1; zasypka pochylni nr 1,4, zbrojenie, deskowanie i betonowanie spoczników na obiekcie K2; zbrojenie, deskowanie, betonowanie kap chodnikowych na dojazdach na obiekcie M-3;  zasypki przyczółków A i C, montaż paneli murów oporowych M2/M3/M4, papa termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi na obiekcie WD-4; zasypka przyczółka B, montaż paneli murów oporowych M3/M4, wykonywanie nasypu pomiędzy wiaduktami WD4 i 4A, montaż krawężników kamiennych na obiekcie - WD-4A; zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych na obiekcie WD-5; naprawa uszkodzonej poprzecznicy, zasypki podpora P1 i P4, betonowanie ławy fundamentowej pod mur oporowy, montaż murów oporowych, montaż krawężnika kamiennego na obiekcie, zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-6; zasypki podpora P1 i P2, montaż krawężnika kamiennego na obiekcie, montaż desek gzymsowych, izolacja bitumiczna ścianek zaplecznych na obiekcie WD-7; zbrojenie, betonowanie wnęk zakotwień, zbrojenie ścianek zaplecznych na obiekcie M-8; szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-9;  rozszalowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-10; przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną na kapach chodnikowych, zasypki za przyczółkami, wykonanie fundamentów pod schody skarpowe, beton podkładowy pod płyty przejściowe na obiekcie E-11; deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie izolacji bitumicznej na przyczółkach na obiekcie WD-12; izolacji płyt przejściowych oraz płyty zespaląjącej na obiekcie PP4.

W robotach drogowych na odcinku km 11+100 – 11+800 będą prowadzoe wykopy; rozbiórka nawierzchni w km 6+400 – 7+500;  wykonywanie nasypu pasa rozdziału w km 9+500 – 10+300; oraz umocnienie rowów w km  8+100 – 9+000. Przeprowadzane będzie również profilowanie, zagęszczanie podłoża pod chodnik i motaż krawężników betonowych na ul. Leśnej oraz roboty brukarskie.

W ramach robót branżowych przeprowadzana będzie budowa zbiornika retencyjnego ZR-02, regulacja wysokościowa krat żeliwnych na zlewni KA19, budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD1, KA9 oraz  budowa i umacnianie przepustów na ul. Leśnej.

06.02.2019

W robotach mostowych w najbliższym czasie wykonywane będzie deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, przygotowanie powierzchni pod układanie papy termozgrzewalnej na chodnikach, układanie papy termozgrzewalnej na chodnikach, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników na obiekcie WD1; zbrojenie, deskowanie i betonowanie spoczników schodów, zbrojenie i betonowanie fundamentów pod schody na obiekcie K2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych na gruncie na obiekcie M3; zasypki przyczółków , montaż paneli murów oporowych na obiekcie WD4; zasypka przyczółka, montaż paneli murów oporowych, wykonywanie nasypu pomiędzy wiaduktami WD4 i 4A; zbrojenie, deskowanie betonowanie ścianek zaplecznych, izolacja bitumiczna ścianek zaplecznych na obiekcie WD5; naprawa uszkodzonej poprzecznicy, zasypki , betonowanie ławy fundamentowej pod mur oporowy, montaż murów oporowych na obiekcie WD6; zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianek zaplecznych, zasypki podpora na obiekcie WD7; betonowanie wnęk zakotwień na obiekcie M8; szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD9; rozszalowanie ustroju nośnego na obiekcie WD10; przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną na kapach chodnikowych na obiekcie E11; montaż rusztowania pod deskowanie ustroju nośnego na obiekcie WD12; rozdeskowanie ścian wlotu i wylotu na przepustach PP2A oraz podkład betonowy pod płyty przejściowe, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych na przepuscie PP-4.

W robotach drogowych na ocinku 6+124 – 11+980 planowane jest wykonywanie wykopów, pasa rozdziału wraz z zagęszczeniem, humusowanie pasa rozdziału, wykonywanie umocnień skarp i rowów, krawężniki wraz z ławą na rondzie R3 (ul. Leśna), podbudowę pod chodnik na ul. Leśnej. Natomiast na odcinku 0+080 – 6+124 planowane jest wykonanie krawężników wraz z ławą na rondzie R1, warstwa transmisyjna na drodze serwisowej DS3, profilacja podłoża, roboty nasypowe oraz prace nad kolizją KS2.

21.01.2019

W robotach mostowych wykonywana była zasypka przyczółka, montaż murów oporowych przyczółka, rozszalowanie płyty ustroju nośnego, przygotowanie płyty ustroju nośnego do izolacji pod kapami, izolacja płyty ustroju nośnego pod kapami, oraz szalowanie ścianki zaplecznej na obiekcie WD1; montaż murów oporowych i zasypki, oraz montaż prefabrykowanych elementów schodów na obiekcie K2; zasypki przyczółków oraz montaż paneli murów oporowych na obiekcie M3; zasypka przyczółka, oraz montaż paneli murów oporowych na obiekcie WD4; wykonywanie nasypu pomiędzy wiaduktami WD4 i 4A; szalowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki zaplecznej, szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych na obiekcie WD5; naprawa uszkodzonej poprzecznicy, oraz zasypki podpór na obiekcie WD6; zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych podpór, oraz zasypki podpór na obiekcie WD7; rozszalowanie ustroju nośnego na obiekcie M8; szalowanie ustroju nośnego na obiekcie WD9; rozszalowanie ustroju nośnego na obiekcie WD10; zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych, oraz betonowanie ścianek zaplecznych na obiekcie E11; szalowanie ciosów podłożyskowych, montaż deskowania ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych na obiekcie WD12; zbrojenie ścian konstrukcji wlotu i wylotu, betonowanie płyty dennej wlotu i wylotu, szalowanie ścianek wlotu i wylotu na przepuście PP2.

W robotach drogowych wykonywano naprawę dróg technologicznych i objazdowych, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (włączenie DS16 do DK11), układanie siatek – warstwa transmisyjna kolumn CMC; wykonywanie wykopów; rozbiórka oznakowania tymczasowego; wymiana gruntu.

W robotach drogowych wykonywano przebudow kanalizacji KS2, przepust PP01/DP1296Z, układanie przepustu PP-01/DP126Z, układanie przepustu oraz układanie ażurów PP-01/DS11a oraz kanalizację deszczową zlewnia KD19, KD12, KD20.

11.01.2019

W robotach drogowych obecnie wykonywane jest profilowanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na drodze serwisowej DS16, rowy w km 0+400 – 0+500, km 7+000 – 7+100, formowanie nasypu w km 2+300 – 2+600 wraz z rowami,  wywóz materiałów z wymian – węzeł Śródmieście, wykop w km 1+500 – 1+600 oraz podbudowa bitumicznej i warstwa wiążąca na DS16. W robotach mostowych na poszczególnych obiektach wykonywana jest  zasypka przyczółka P1 i P5, montaż murów oporowych przyczółka P1 i P5 na WD1, montaż murów oporowych i zasypki podpory na K-2, wykonywanie nasypu WD-4/WD-4A, zasypka przyczółka na WD-4A, rozbiórka uszkodzonej poprzecznicy na WD-6, sprężenie ustroju nośnego na M-8, montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego na WD-9, wciąganie kabli  sprężających na WD-10, zbrojenie ścianek zaplecznych na E-11, rozdeskowanie korpusów na WD-12, oraz montaż prefabrykatów na przepuście PP-2A. 

19.12.2018

Na budowie obwodnicy Szczecinka w branży mostowej w ostatnim okresie wykonywano  zasypkę przyczółków na obiektach WD1, WD4, WD4a;  montaż murów oporowych przyczółka, zbrojenie ścianek zaplecznych oraz płyt przejściowych WD1; zbrojenie płyty ustroju nośnego na obiektach K2, M8,WD9, WD10; szalowanie ustroju nośnego na obiektach M8,WD9, WD10; montaż murów oporowych i zasypki podpór na obiektach K2, WD5 i WD7; zbrojenie i szalowanie korpusów podpór na obiekcie WD12; zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, rozszalowanie ustroju nośnego, betonowanie ścianek zaplecznych, szalowanie ścianek zaplecznych i nisz kablowych na obiekcie E11; rozszalowanie ustroju nośnego na obiekcie WD4 oraz naprawę uszkodzonej poprzecznicy na obiekcie WD6.

W branży drogowej wykonywano układanie chodnika na parkingu przy cmentarzu i ul. Koszalińskiej, układanie krawężnika ul. Słupskiej oraz na rondzie R2, budowę nasypu GWN w km 5+100, 6+000, wymiana gruntu km 1+300 i 0+650 – 0+800, budowę warstwy technologicznej w  km 0+800 – 1+100 oraz 0+650 – 0+900, profilowanie skarp i rowów 0+100 – 0+650 oraz na ul. Leśnej 0+550 – 0+650, wykonywanie wykopu na drodze serwisowej DS16 oraz na łącznicy DL3/3, humusowanie wraz z obsianiem traw na drodze serwisowej DS16 oraz terenów płaskich 8+200 – 9+500, wykonywanie podbudowy bitumicznej w km 0+305 ÷ 0+677,  km 0+225 ÷ 0+350 oraz w km 0+410 ÷ 0+730, stabilizację kruszywa pod bypass na przepuście PP-4A.

 W robotach branżowych wykonywano zasypki przepustu PP-02 / DS15, układanie przepustów PP-03/DS4 oraz PR-01/DS13, przebudowę rowu melioracyjnego RL-Czarnobór, budowę kanalizacji deszczowej zlewnia KD9 w km 2+960, KD10 w km 3+060; KD14 km 3+700; KA9 km najazd na obiekt WD 4a, roboty przygotowawcze pod układanie przepustu PP-2a oraz budowę wpustów ze rzutem wody bezpośrednio do rowu na ul. Leśnej.

Zakres robót mostowych planowany do wykonania w kolejnym okresie na poszczególnych obiektach obejmuje zasypkę podpory oraz zbrojenie ścianek zaplecznych na WD1, montaż murów oporowych i zasypki P1, P4 oraz betonowanie ustroju nośnego na K2, układanie asfaltu twardolanego na M3, zasypki za przyczółkami, zbrojenie, deskowanie i betonowanie nisz kablowych na WD-4, zasypka za przyczółkiem na WD-4A,  zasypkę korpusu przyczółka, montaż murów oporowych i zbrojenie ścianek zaplecznych na WD-5, rozbiórkę poprzecznicy na WD-6, zasypkę za przyczółkami na WD-7,deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, betonowanie wnęk zakotwień na M8, montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego na WD-9, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zasypkę za przyczółkami, betonowanie ustroju nośnego na WD-10, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie nisz kablowych na E-11, zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu na WD-12, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wylotu  na przepuście PP4.

W robotach drogowych planuje się budowę chodnika na ul. Koszalińskiej oraz krawężnika na ul. Słupskiej, budowę nasypu w km 6+000, budowę warstwy technologicznej na ul. Słupskiej, profilowanie skarp i rowów w 0+100 – 0+650 oraz na ul. Leśnej 0+550 – 0+650, wykonanie   wykopów na drodze serwisowej DS16 oraz łącznicach DL3/3 i 3/4, wykonanie humusowania wraz z obsianiem traw na drodze serwisowej DS16, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej w km 0+650 – 0+900.

Natomiast w robotach branżowych Wykonawca skupi się na budowie kanalizacji deszczowej na zlewni KA6, regulacji wysokościowej wpustów ul. Prusa, budowie wpustów ze rzutem wody bezpośrednio do rowu na ul. Leśnej, przebudowie rowu Czarnobór oraz układaniu przepustu PP-01/DS13.

03.12.2018

W robotach drogowych na ostatnim okresie na budowie obwodnicy wykonywano warstwę podbudowy, humusowanie, nasypy, wymiany gruntów, profilowanie skarp i rowów, warstwę transmisyjną, oraz układano nawierzchnię z kostki betonowej i krawężniki. W robotach branżowych wykonywano przepusty rowu krytego, przebudowę rowu melioracyjnego Czarnobór, oraz budowę kanalizacji deszczowej. Natomiast w branży mostowej na poszczególnych obiektach wykonywano szalowanie zbrojenie poprzecznic i płyty ustroju nośnego, zasypkę i montaż murów oporowych, oraz betonowanie kap chodnikowych i ustroju nośnego. Zaawansowanie finansowe według ostatniego rozliczenia robót wynosi 146 947 403,42 PLN, co stanowi 54,58% kwoty kontraktowej.

W listopadzie Wykonawca otrzymał akceptację nowego harmonogramu robót uwzględniającego zrewidowany sierpniowy termin na ukończenie. Dotychczas prace posuwają się zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Zagrożenie dla postępu prac stanowią nieprzewidywalne, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, szczególnie w nadchodzącym okresie zimowym, podczas którego zaawansowanie będzie posuwać się w ograniczonym zakresie.

29 listopada 2018 r (czwartek) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S11”

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

13.11.2018

W najbliższym okresie na budowie obwodnicy planowane jest wykoanie następujących robót drogowych: wykop w km 0+000 – 1+200, DS.3, DS.16; nasyp w km 1+200 – 1+700, 2+050 – 2+200, 3+100 – 3+200, 5+100 – 5+600, 5+600 – 6+120, najazd na WD1, WD4, WD4a, droga DS.3, DS.16; stabilizacja GWN; stabilizacja podłoża ul. Słupska, TG km 1+200 – 1+700; uszczelnienie podstawy nasypu w strefie ujęcia wody „Bugno”; podbudowa z BA w km 0+000 – 1+500, 1+700 – 3+100, Łącznice węzła „Szczecinek Śródmieście”, DS16;  warstwa wiążąca Z BA 0+000 – 1+500, 1+700 – 3+100, DS.16; humusowanie i profilowanie skarp na odcinku WD10 – 10+400; budowa rowów wzdłuż dróg serwisowych DS11, DS14; roboty brukarskie ul. Leśna, ul. Prusa, Prarking przy DK 20, DS16, Rondo R1 i R2.

Z robót branżowych planowana jest przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej na KS2; budowa oświetlenia drogowego i zasilania urządzeń KSZR; przebudowa rowu Czarnobór; wykonanie rowu krytego przy DS16; budowa zbiorników ZR2, ZRI3, ZRI5; budowa kanalizacji deszczowej na odcinkach 0+000 - 0+740; 3+100 – 3+700; przepusty PR-08/S11; PR-09/S11; PP-02 na 1295Z; PR-02 na DS.-16.

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty mostowe: WD-1: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, zasypki za przyczółkiem nr 1 i  5, budowa murów oporowych za przyczółkiem nr 1 i 5, betonowanie ustroju nośnego; K-2: zbrojenie i deskowanie deskowania Ustroju Nośnego, zasypka wraz z budową murów oporowych na pochylni nr 1 i 4, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym; M-3: montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, ułożenie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym, ułożenie asfaltu twardolanego; WD-4 – montaż deskowania i rusztowania pod budowę ustroju nośnego, zasypka za przyczółkami i budowa murów oporowych, zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego, sprężenie i iniekcja ustroju nośnego; WD-4A: montaż krawężników, desek gzymsowych, montaż zbrojenia kap chodnikowych;WD-5 – zasypki za przyczółkami, budowa murów oporowych, montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, deskowanie, zbrojenie ścianek zaplecznych; WD-6 – zasypki za przyczółkami, budowa murów oporowych, montaż krawężników i desek gzymsowych nitka prawa, zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych; WD-7 – zasypki za przyczółkami, budowa murów oporowych, papa termozgrzewalna pod kapami chodnikowymi, montaż krawężników i desek gzymsowych; M-8: montaż deskowania, zbrojenia sekcji 3A, zasypki za przyczółkiem nr 1, budowa murów oporowych za przyczółkiem nr 1, sprężenie i iniekcja ustroju nośnego sekcja 3B; WD-9 – zasypka przyczółków, deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusów II etap, prace przygotowawcze i montaż rusztowań pod ustrój nośny, montaż łożysk; WD-10 –  deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, sprężenie i iniekcja ustroju nośnego; E-11 –zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego nitka prawa , zasypka za przyczółkami i budowa murów oporowych; WD-12 - budowa korpusów II etap; PP-4 : budowa ścian wlotu i wylotu przepustu, wykonanie płyt przejściowych; PP-4A: rozpoczęcie wykonywania wylotu; PP-4B – rozpoczęcie wykonywanie wlotu.

17.10.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty mostowe: WD-1: zasypka podpory P1, P5, montaż deskowania ustroju nośnego; K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, P4, montaż deskowania ustroju nośnego; M-3: papa termozgrzewalna na obiekcie , betonowanie wnęki dylatacyjnej nitka lewa; WD-4: montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego; WD-4A – montaż desek gzymsowych, montaż krawężników kamiennych; WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych; WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż krawężnika i desek gzymsowych nitka lewa; WD-7 zasypka za przyczółkami, prace przygotowawcze pod wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej na obiektach; M-8: montaż deskowania ustroju nośnego sekcja  3B, zbrojenie ustroju nośnego 3B;WD-9: zbrojenie i deskowanie korpusów podpór etap II;WD-10 – montaż rusztowań i deskowania pod wykonanie ustroju nośnego; E-11: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych; WD-12 – wykonywanie zasypek podpór skrajnych; PP4: zbrojenie, deskowanie  ścian wlotu; PP4A: zasypki konstrukcji przepustu, deskowanie wylotu.

W robotach drogowych planowane jest wykonanie transport materiałów sypkich plac składowy 4+100,nasyp  5+750 – 5+850; ul. Słupska; najazd WD1; krawężnik parking przy cmentarzu; rondo R-1; wykop R-1; zbiornik ZR2,ZRI4,ZRI2; podbudowa chodnik ul. Prusa; profilowanie skarp i rowów DS15; układanie bentomaty km 1+570 – 1+660; podbudowa AC 22 P – DS.-16

Z robót branżowych planowana jest budowa rowu krytego RK-01/O-12/2;PR-03/Czarnobór – przyczółki przepustu; budowa kanalizacji deszczowej zlewni KD1 km 0+200,KD 10, KD8 km 5+200.

09.10.2018

Podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą wyznaczającego nowy termin ukończenia kontraktu: 10.08.2019r.

01.10.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty mostowe: na WD-1: zasypka podpory P1, P5, prace przygotowawcze do montażu deskowania ustroju nośnego; na K-2 montaż murów oporowych i zasypki P1, P4, montaż deskowania ustroju nośnego; na M-3 montaż kotew talerzowych, montaż krawężników kamiennych, betonowanie wnęki dylatacyjnej nitka lewa; na WD-4 montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego; WD-4A montaż desek gzymsowych, montaż krawężników kamiennych; WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4; na WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych; na WD-7 zasypka za przyczółkami; na M-8: montaż deskowania ustroju nośnego sekcja 3B; WD-9 zbrojenie i deskowanie korpusów podpór etap II; WD-10 zbrojenie, deskowania i betonowanie korpusów podpór II etap, montaż rusztowań pod wykonanie ustroju nośnego; na E-11 deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych; WD-12 wykonywanie zasypek podpór skrajnych; na PP4 zbrojenie, deskowanie  ścian wlotu; na PP4A: zasypki konstrukcji przepustu.

W robotach drogowych planowane jest wykonanie platformy roboczej pod kolumny CMC 3+350 (KS-2); transport mat. sypkich plac składowy 4+100, nasyp DP1294Z 0+740 - 0+850, 5+750 – 5+850, najazd WD-1, krawężnik parking przy cmentarzu, rondo R-1; podbudowa chodnik ul. Prusa; odhumusowanie ul. Słupska; profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500; podbudowa AC 22 P na DS.-15. 

Z robót branżowych planowana jest budowa kanalizacji  deszczowej zlewnia KD8 km 2+650, KD 18 km 5+420; układanie przepustu PR-01/Czarnobór,  budowa rowu melioracyjnego RK-01/0-12/2.

20.09.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty mostowe: WD-1: zasypka podpory P1, P5, montaż belek prefabrywanych, K-2: montaż murów oporowych i zasypki P1, deskowanie i zbrojenie poprzecznic; M-3: montaż desek gzymsowych, montaż kotew talerzowych, montaż krawężników kamiennych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, montaż dylatacji nitka DS; WD-4: przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego; WD-4A – montaż desek gzymsowych, montaż krawężników kamiennych; WD-5: zasypka korpusu przyczółka A, montaż murów oporowych 3 i 4, montaż krawężników i kotew talerzowych, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych; WD-6 wykonywanie zasypek podpór skrajnych; WD-7 zasypka za przyczółkami; M-8: sprężenie ustroju nośnego sekcja 2A, iniekcja ustroju nośnego sekcja 2A, przestawianie kratownic VRB z sekcji 2A na 3B; WD-9: wykonywanie zasypek podpór skrajnych; WD-10 – zbrojenie, deskowania i betonowanie korpusów podpór II etap, montaż rusztowań pod wykonanie ustroju nośnego; E-11: deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa, rozdeskowanie ustroju nośnego nitka lewa, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych; WD-12 – wykonywanie zasypek podpór skrajnych, montaż elementów odwodnienia zasypki; PP2: zasypki konstrukcji przepustu, betonowanie półek dla żab na wlocie i wylocie; PP4: zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian wlotu; PP4A: zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej, zasypki konstrukcji przepustu.

W robotach drogowych planowane jest wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5: DL3/3 DL3/4; profilowanie skarp i rowów km 7+000 – 10+400; humusowanie skarp i rowów km 8+100 – 10+400; układanie siatek stalowych warstwy transmisyjnej na kolumnach CMC: DS9 i DS10; nasyp 5+050 – 6+120, najazd na WD-1; wykop 1+100; rozbiórka nawierzchni bitumicznej i betonowej ul. Koszalińska (istniejąca DK11); chodnik – ul. Prusa; układanie krawężników – węzeł „Szczecinek Śródmieście”; odhumusowanie – DS. 6-1; ul Słupska.

Z robót branżowych planowana jest budowa rowu melioracyjnego RK-01/O-12/2, przebudowa rowu melioracyjnego Czarnobór km 0+300 – 1+300, budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD7 i KD9.

21.08.2018

OBJAZD ODCINKA UL. LEŚNEJ od skrzyżowania z ul. Strefową ok 600m w kierunku miejscowości Żółtnica. W ostatnim tygodniu sierpnia br planowane jest wprowadzenie przejzadu przez teren budowy.

30.07.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty drogowe: wykop Węzeł Szczecinek Wschód;  Szczecinek Śródmieście, 0+900-1+100; wykop 9+420-9+480; nasyp 1+300-1+500,  3+300-3+600, 5+100-6+120, WD-12 najazd; nasyp z osuszaniem DP1295Z Miękowo; podbudowa z mieszanki 0/31,5  6+320 7+600; warstwa technologiczna C1,5/2,0 z węzła DS16 0+080 – 0+700; profilowanie skarp i rowów 8+100 – 9+500; wykonywanie chodnika koszalińska; układanie siatek 2+930-2+970; przepust PP-04/DS.-10,PP-03/DS.-10; transport materiałów sypkich na składowisko w km 3+900,4+100, 10+400. 

W robotach mostowych planowane jest na obiekcie WD-1: zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu podpora 1, demontaż deskowania słupów podpory nr 3; K-2:  montaż zbrojenia i deskowania głowic słupów podpory nr 4; M-3: zasypka za przyczółkami, montaż elementów odwodnienia zasypki, montaż murów oporowych, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych; WD-4 –zbrojenie, deskowanie korpusu podpory 1; WD-4A -  zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego; WD-5: zasypki za przyczółkami podpora nr B, montaż murów oporowych za podporą B, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych; WD-6: zasypka za przyczółkami, wykonywanie elementów odwodnienia zasypki przyczółka, montaż murów oporowych; WD-7: montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego NP; M-8: montaż rusztowania UN sekcja 2B NL, sprężenie UN sekcja 2A NP., przesuw poprzeczny rusztowań UN sekcji 2; WD-9: zasypki przyczółków, odwodnienie zasypki przyczółków; WD-10: zasypki przyczółków, odwodnienie zasypki przyczółków; E-11: zbrojenie i deskowanie UN NL i NP, zasypka za przyczólkami; WD-12: zasypka korpusów podpór pod poziom maty bentonitowej,

Na przepustach wykonywane będą następujące roboty:  PP-2 – izolacja styków prefabrykatów, wykonanie płyty wieńczącej; PP-3: zbrojenie, deskowanie i betonowanie wlotu i wylotu;PP-4 :izolacja prefabrykatów, wykonanie płyty wieńczącej; PP-4A: wykop, odwadnianie terenu pod II etap budowy przepustu, wymiana II etap; PP-4B : wykop i odwadnianie terenu pod wlot przepustu

Z robót branżowych planowana jest budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD8 budowa przykanalików i wpustów; KD24 budowa kanału głównego, przykanalików i wpustów, KA10 ul. Prusa budowa przykanalików i wpustów.

03 sierpnia 2018 r (piątek) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S11”

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

18.07.2018

W najblizszym okresie na budowie obwodnicy planowane są następujące roboty drogowe: wymiana gruntów organicznych: DS16, wykop: łącznice DL 3/4 i 3/3, 11+100 – 11+200, DL-2/2, nasyp z wykopu: 9+800 – 10+100,  Ul. Leśna, 5+290 – 5+490, 5+750-6+120, nasyp z dokopu: 5+100 – 5+300,5+590-5+750 Rondo R1 – wjazd do Dk-11, stabilizacja podłoża: Łącznice węzeł Szczecinek Śródmieście, warstwa technologiczna: Łącznice węzeł Szczecinek Śródmieście, ul. Prusa, DS16, kolumny CMC droga gminna pod M8, warstwy transmisyjne na odcinku pomiędzy obiektami K2 i PP4, podbudowa z KŁSM # 0/31,5 4+200 – 4+950, ul. Koszalińska i ul. Prusa ,6+410 – 7+950, podbudowa z BA 6+410 – 7+950, 8+100 – 8+850, w. wiążąca z BA 6+410 – 7+950, 8+100 – 8+850 ul. Koszalińska DS15W, w ścieralna z BA ul. Koszalińska DS15W, roboty brukarskie DS5, ul. Koszalińska, ul. Prusa, przepusty kołowe: w ciągu rowu Czarnobór. PP-01DL2/3-4, na DS.-3.

Z robót branżowych planowana jest przebudowa rowów melioracyjnych, wykonanie elementów oświetlenia drogowego (sieć zasilająca), oraz budowa kanalizacji deszczowej.

W zakresie robót mostowych planowane jest zbrojenie, deskowanie, betonowanie ławy fundamentowej podpory 3 zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 1,5, zbrojenie i deskowanie słupów podpora 2 na obiekcie WD-1; zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu podpory 1, zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów na podporze nr 1,4, wykonanie płyty wieńczącej na podporze nr 1 na obiekci K-2; zasypka za przyczółkami, budowa murów oporowych, betonowanie ustroju nośnego nitka DS. na obiekcie M-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu podpory A, zbrojenie i deskowanie korpusu na podporze A na obiekcie WD-4; montaż belek ustroju nośnego, zbrojenie poprzecznicy II etap, zbrojenie płyty zespalającej, montaż szalunków podwieszenia na obiekcie WD-4A, zasypki na podporach A i B, deskowanie i zbrojenie niszy sprężającej, betonowanie niszy sprężającej  na obiekcie WD-5; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego- nitka lewa, zasypka korpusu P1, zasypka fundamentów, rozbiórka deskowania i rusztowania na ustroju nośnego na obieckie WD-6; zbrojenie płyty zespalającej, poprzecznicy II etap 1,2, zasypka na obiekcie WD-7; deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego – nitka prawa, sekcja 2B, wykonanie izolacji korpusu podpory 1 na obiekcie M-8; zasypka, montaż studni odwodnienia, zbrojenie i deskowanie korpusów na obiekcie WD-9; zasypka, zbrojenie i deskowanie korpusów na obiekcie WD-10; montaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa, zasypka za przyczółkami na obiekcie E-11; zasypka fundamentów, betonowanie głowicy słupa podpory 2 , betonowanie ciosów na podporze 2, wykop pod przepust na obiekcie WD-12.

Natomiast na przepustach planowane jest wyknoanie podkładu betonowego, oraz montaż prefabrykatów na PP2; wykonanie płyty zespalającej, wykonanie półek dla zwierząt, rozpoczęcie wykonywania wlotu i wylotu na PP3; wykonanie płyty zespalającej, rozpoczęcie wykonywania wloty i wylotu na przepuście PP4; podkład betonowy na PP-4A oraz rozszalowanie ścianek wlotów i wylotów, szalowanie i betonowanie półek dla zwierząt przy wlotach i wylotach, zasypka przepustów na PP-7, PP-7A.

05 lipca 2018 r (czwartek) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11"

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

26.06.2018

W najblizszym czasie na budowie obwodnicy realizowane będą następujące roboty mostowe: WD-1: zbrojenie i deskowanie korpusu podpora 5, zbrojenie, deskowanie  i betonowanie słupów podpora 2, zbrojenie korpusu – podpora 1; K-2: zbrojenie, deskowanie i betonowanie głowicy słupa na podporze nr 2,3, zbrojenie i deskowanie fundamentów na podporze nr 1; M-3: deskowanie i zbrojenie płyty pomostu; WD-4 – wymiana gruntu podpora A, podkład betonowy na podporze A, zbrojenie i deskowanie głowic słupa; WD-4A: betonowanie poprzecznic; WD-5: zbrojenie, deskowanie i betowanie nisz kablowych, zasypki za przyczółkami; WD-6: zasypka za przyczółkami, wykonywanie elementów odwodnienia zasypki przyczółka; WD-7: montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego; M-8: montaż deskowania i zbrojenie UN sekcja 2B NP; WD-9: zasypki przyczółków; WD-10: zasypki przyczółków; E-11: montaż rusztowań pod deskowanie i deskowania UN NL, zasypka za przyczólkami;WD-12: montaż deskowania i betonowanie słupów i korpusów podpór skrajnych I etap, zasypka ław fundamentowych.

Na przepustach będą wykonywane następujące prace PP-3: montaż prefabrykatów, PP-4 :montaż prefabrykatów, PP-4A: wykop i odwadnianie terenu pod II etap budowy przepustu, PP-4B : wykop i odwadnianie terenu pod wlot przepustu.

W robotach drogowych natomiast planowana jest wymiana gruntu 2+230-2+650 str. L; nasyp z gruntu z wykopu –, 5+300 – 6+030, 6+030 – 6+120; nasyp z gruntu z dokopu – 5+100-5+300, 3+030-3+120, rondo R-1; warstwa transmisyjna 3+450-3+650, 2+650-2+750; przepust, PR-02 DS16; transport materiałów sypkich na składowisko w km 4+100,2+000; warstwa technologiczna C1,5/2,0; 7+105 – 7+130; wykop łącznice węzeł Szczecinek Wschód; podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 6+400 – 6+850; 7+170 – 7+550; ulepszone podłoże c0,4/0,5 7+020 – 7+105; podbudowa AC22P gr. 12 cm – 8+100 – 8+550; 8+850 – 9+350; warstwa wiążąca AC16W 9+540 – 10+300 (odcinek próbny).

W robotach branżowych wykonywane będą prace melioracyjne- rów O-12, W1, W-1/1; budowa kanalizacji na zlewni KD1; KA10; montaż wpustów deszczowych na ul.Koszalińska;demontaż i utylizacja słupów energetycznych.

05.06.2018

Aktualnie w robotach mostowych wykonywane są następujące roboty: na WD1 betonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej, zbrojenie i deskowanie korpusu, zbrojenie i deskowanie słupów, rozszalowanie ławy fundamentowej; na obiekcie K-2 wykonywane jest zbrojenie słupów, zasypka, rozszalowanie ław fundamentowych; na M-3: deskowanie i zbrojenie płyty pomostu; na WD-4 zbrojenie i deskowanie korpusu oraz zbrojenie i deskowanie słupów; na WD-4A: szalowanie poprzecznic; na WD-5: rozszalowanie ustroju nośnego; WD-6: sprężanie ustroju nośnego,zasypka; na M-8: zbrojenie słupów; na WD-9 zasypka; na WD-1 szalowanie głowicy słupa oraz zasypka; na przepustach PP4a i PP-4b: wykop pod wylot.

W robotach drogowych wykonywane są wykopy w km 6+410 – 7+020; 7+100 – 7+720; DS16, łącznice Szczecinek Wschód, łącznica DL2/2; nasypy w km 6+280-6+410, 7+720 – 8+550; ulepszone podłoże na DS16, DL2/3-4, DL2/3; profilowanie i zgęszczanie warstwy transmisyjnej 6+030-6+120; transport materiałów sypkich w km 2+000,Turowo km 10+450, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na DS15; w km 8+920 – 9+340; 9+530 – 10+320; osuszanie warstw nasypu w km 5+100-5+300, 5+590-5+750, 6+280-6+410, warstwa technologiczna C1,5/2,0 DL2/3 w km 7+720-8+850; warstwa transmisyjna w km 6+030-6+120; odhumusowanie w km 1+300-1+500, DS.2, bypass DK20; oraz WMB prace serwisowe.

W robotach branżowych przeprowadzano budoęa kanalizacji deszczowej, wykonywano wpusty na ul. Rybackiej, zlewnię KA10 na ul. Prusa; KD17 w km 4+500, regulację wysokościową wpustów na zlewni KD27, oraz regulację koryra rzeki Niezdobna rów MEL 04. 

 

30 maja 2018 r (środa) godz. 10:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

„Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11"

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)

28.05.2018

Aktualnie na placu budowy wykonane zostały się nastepujące prace w branży mostowej:  zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów i słupów na obiektach WD1, K2, WD12; deskowanie ustroju nośnego na obiekcie M3,  wbijanie ścianek szczelnych tymczasowych, wymiana gruntów, zbrojenie i deskowanie podpór na obiekcie WD4, rozdeskowanie korpusu,  wyciągnięcie ścianek szczelnych na obiekcie WD4A,  rozbiórka deskowania ustroju nośnego nitka prawa i lewa na obiektach WD5 i WD6;  izolacja bitumiczna,   na obiekcie WD7;zasypki fundamentów na obiektach WD7, WD9 i E11;  iniekcja kabli sprężających, zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów na obiekcie na obiekcie M8;  zasypka przyczółków, betonowanie głowicy słupa na obiekcie WD10. Na przepustach wykonywano zasypki na PP6, PP7 i PP7A, izolację bitumiczną na PP7 oraz podkład betonowy naPP4.

W branzy drogowej wykonywana były następujące prace :  odhumusowanie km 1+420 – 1+380,wykop 1+450-1+740, Łącznice Dl2/2 i DL 2/3-4, Łącznice, wymiana gruntu 2+230-2+650 str. L, nasyp z gruntu z wykopu – DS16, 5+100 – 5+540, 5+600 – 6+030, 6+030 – 6+120, ul. Leśna 0+550 – 0+945, nasyp z gruntu z dokopu – DS16, DS., ul. Koszalińska i Rondo R1, R2, DS15W, GWN 3+700 – 3+870 str. L, 7+620 – 7+960, ul. Koszalińska, Rondo R1,osuszanie warstw nasypu 5+100-5+540, 5+600 - 6+030, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi metodą na miejscu: DL 2/3-4, warstwa mrozoochronna 7+300 – 7+520; warstwa technologiczna ul. Prusa, 8+100 – 8+550, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 8+100 – 8+550; 8+900 -9+830, transport materiałów sypkich na składowisko w km1+200,4+100,  10+450, ul. Leśna, prace na przepustach PP11, PP-01 DS15W,

W robotach branżowych wykonywano: budowę kanalizacji deszczowej: zlewnia KA 7 ul. Prusa; KD 17–  km 4+300, regulację koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne –  km 3+000, przebudowę rowu melioracyjnego MEL 04, likwidację ujęcia wody „Bugno”.

30.04.2018

Aktualnie na budowie Obwodnicy Szczecinka odbywają następujące parce: w branży mostowej Wykonywane jest zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów na obiektach WD1, K2, WD4, WD12, zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie M3, deskowanie i zbrojenie korpusu podpory na obiekcie WD4A,  zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitka lewa, betonowanie ustroju nośnego nitka prawa na obiekcie WD5, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego i poprzecznic, betonowanie ustroju nośnego nitka lewa na obiekcie WD6,  izolacja bitumiczna, zasypki fundamentów, deskowanie i zbrojenie poprzecznic na WD7, zbrojenie, deskowanie, betonowanie słupów na podporze nr 6, deskowanie, zbrojenie ustroju nośnego sekcja 1A WD8, zasypka fundamentów na WD9,  zasypka przyczółków, betonowanie głowicy słupa na podporze nr 2 na WD10 oraz  zasypka fundamentów, przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, betonowanie ciosów na podporze nr 2 na E11. W robotach na przepustach wykonywano zasypki przepustu PP6,  zasypki przepustu, izolacja bitumiczna na PP-7, 7A oraz  podkład betonowy na PP4. W branży dorogowej wykonywano usunięcie warstwy humusu w km 0+900 – 1+500S11; nasyp 5+100-5+500, 7+720-8+550, ul. Leśna 0+550 – 0+945; nasyp GWN- 3+700- 3+859, 7+720 – 8+550, ul. Koszalińska; osuszanie warstw nasypu 5+100-5+540, 5+100 – 6+100; wymianę gruntu 2+230-2+650; warstwę mrozoochronną 8+850 – 9+300; 9+940 - 9+980; przepust PP11 - wykopy - wykop 6+410 – 7+300; warstwę technologiczną C1,5/2,0 ul. Koszalińska; warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi metodą na miejscu C0,4/0,5 9+300 – 9+400; 9+500 – 9+830;podbudowę z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 8+900 – 9+100; transport materiałów sypkich na składowisko w km 1+200,4+100,10+450. W robotach branżowych wykonywano  budowę sieci sanitarnej – kamerowanie rurociągu na kolizji KS2, przebudowę sieci wodociągowej – W2 i W9, budowę kanalizacji deszczowej –zlewnia KA 10 ul. Prusa – wpusty deszczowe,  wpusty deszczowe wraz z przykanalikami ul. Koszalińska, regulację koryta rzeki Niezdobna – prace ziemne – bypass w km 3+000, wypompowywanie wody, układanie geokraty, przebudowę rowu Czarnobór.

13.04.2018 

Wprowadzenie zamknięcia ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Strefową ok 600m w kierunku miejscowości Żółtnica. Wyznaczony objazd przez Omulną.

29.03.2018

Aktualnie na budowie Obwodnicy Szczecinka odbywają następujące parce. W branży mostowej przeprowadzane jest próbne obciążenie pali na obiekcie WD1, na obiekcie K2 trwa przygotowanie podłoża przed robotami żelbetowymi, na obiektach M3 i WD4a przeprowadzana jest budowa korpusów podpór, na obiekcie WD4 wykonuje się podkłady betonowe na podporach nr 2 i nr 3, na obiektach WD5, WD6, M8 wykonywana jest budowa ustroju nośnego, na obiekcie WD7 zakończono budowę korpusów podpór, która ciągle trwa na WD9, na WD10 trwa budowa filarów podpór, na E11 wyknywana jest izolacja a na WD12 zakończono wykonywanie kolumn DSM. W branży drogowej  przeprowadzano transport kruszywa łamanego, wykonywano wycinkę drzew w Nadleśnictwie Czarnobór, wykonywano kolumny CMC w rejonie km 2+060 – 2+230, solidyfikację w km 7+100. W pozostałych branżach wykonywano przepusty rurowe betonowe, wykonywano roboty branży wodociągowej na W4,W3, W6, W8 i kanalizacyjno-sanitarnej na KS2, KS3, KS4. Wykonywano kanalizację deszczową dla zlewni K14 oraz prace na linii Wn (Kronospan)

02.03.2018r (piątek) godz. 13:00

DNI OTWARTE Z PODWYKONAWCAMI NA ZADANIU:

Projekt i budowa obwodnicy m.Szczecinek w ciągu drogi S-11

Miejsce spotkania:
Siedziba GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro)