Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Utrudnienia w ruchu

PLANOWANY Objazd DK 20 prowadzony będzie kolejno przez Rondo R2, drogę DS5, ulicę Rybacką, drogę DS3, trasę główną S11 do rodna R1, następnie ul. Koszalińską oraz ul. Narutowicza. W chwili obecnej trwa proces  zatwierdzania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Przed wprowadzeniem objazdu konieczne będzie również poszerzenie ul. Rybackiej. Planowany termin na wprowadzenie Tymczaswej Organizacji Ruchu to październik 2018r.

OBJAZD NA DRODZE POWIATOWEJ SZCZECINEK - BUGNO na potrzeby budowy obiektu WD-1 (km 1+500)

OBJAZD NA DRODZE KRAJOWEJ nr 20 od ul. Rybackiej do przejazdu kolejowego - tymczasowe przełożenie przebiegu drogi na potrzeby budowy obiektu WD4 i WD4a (km 3+800)

OBJAZD ODCINKA UL. LEŚNEJ od skrzyżowania z ul. Strefową ok 600m w kierunku miejscowości Żółtnica. Wyznaczony objazd przez Omulną.