Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Utrudnienia w ruchu

Poniżej lista utrudnień:

- Objazd przez rondo R1 i ul. Koszalińska i włączenie w istniejącą drogę DK 11 (obecnie funkcjonujący) (stanowi całość z objazdem DK-20 przez DS.-3).

- Objazd przez wydłużoną drogę DS.-2 do ul. Bugno (zmieniono połączenia poprzez drogę S-11) (funkcjonujący)

- Objazd DK-20 ul Słupskiej (przez drogę serwisową DS.-3 i rondo R1, a następnie skrócenie go i prowadzenie ruchu przez obiekt WD-1) (obecnie funkcjonuje objazd przez R1)

- Objazd DK-20 przez drogę serwisową DS.-5, ul. Rybacką (obecnie funkcjonujący)

- Objazd lokalny z uwagi na zamknięcie ul. Leśnej przez drogę serwisową DS.-10a (funkcjonujący)

- Objazd do Godzimierza, Buczku, Żółtnicy przez DP 1296Z  z uwagi na zamknięcie ul. Leśnej i budowę obiektu WD-10 (funkcjonujący)

- Objazd przez Rondo R5:

            1. Objazd DK-11 przez drogę serwisową DS.-16 (obecnie funkcjonujący)

            2. Objazd DP1296Z do Omólnej/Żółtnicy przez drogę serwisową DS.-15 (obecnie funkcjonujący)

- Włączenia na rondach R1, R2 i R5 do Dróg Krajowych 11 i 20 (Obowiązuje ruch wahadłowy na rondach R2 i R5, na rondzie R1 wykonany jest bypass)

- 19.08.2019 – planowane jest też zamknięcie skrzyżowania DS.-2 i ul. Bugno (wykonanie bypassu obok w celu połączenia tych dwóch dróg)