Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Utrudnienia w ruchu

- Objazd przez rondo R1 i ul. Koszalińska i włączenie w istniejącą drogę DK 11 (obecnie funkcjonujący)

- Objazd do ul Bugno przez drogę serwisową DS.-4 i włączenie w tymczasową drogę z płyt pod wiaduktem na DK-11 (obecnie funkcjonujący)

- Przełożenie ruchu na drodze z płyt na drodze serwisowej DS.-2 do ul. Bugno (planowany, po wykonaniu drogi serwisowej DS.-2)

- Objazd DK-20 ul Słupskiej (przez drogę serwisową DS.-3 i rondo R1, a następnie skrócenie go i prowadzenie ruchu przez obiekt WD-1 - rozpoczęcie 1 marca 2019) 

- Objazd DK-20 przez drogę serwisową DS.-5, ul. Rybacką (obecnie funkcjonujący)

- Objazd DK-20 na czas dalszej budowy przepustu PP-4A (krótki bypass w ciągu ul. Słupskiej / palnowany w styczniu)

- Objazd lokalny z uwagi na zamknięcie ul. Leśnej przez drogę serwisową DS.-10a (funkcjonujący)

- Objazd do Godzimierza, Buczku, Żółtnicy przez DP 1296Z  z uwagi na zamknięcie ul. Leśnej i budowę obiektu WD-10 (funkcjonujący)

- Objazd przez Rondo R5:

1. Ruch wahadłowy na DK-11 z uwagi na konieczność włączenia się w DK-11 rondem oraz drogę serwisową DS.-16 (obecnie funkcjonujący etapowo)

2. Objazd DK-11 przez drogę serwisową DS.-16 (planowany)

3. Objazd DP1296Z do Omólnej/Żółtnicy przez drogę serwisową DS.-15 (planowany)