Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2017-03

2017-03

Po przekazaniu dostępu do placu budowy w dniu 20.03.2017 rozpoczęły się prace przygotowawcze przed rozpoczeciem robót zasadniczych. W drodze podpisanego porozumienia z Wykonawcą, Lasy Państwowe przystąpiły do wycinki drzew.