Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2017-05

2017-05

Prowadzenie prac organizacyjno-przygotowawczych związanych z rozpoczęciem robót, usuwanie humusu, montaż stacjonarnej wytwórni betonu, kontynuacja wycinki i usuwanie karpin, rozpoczęcie prac zwiazanych z usunięciem kolizji.