Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2017-07

07-2017

W minionym okresie odbywał się transport materiałów sypkich na plac składowy na wężle Szczecinek Środmieście, usunięcie warstwy humusu oraz profilowanie podłoża, wymiany gruntu, montaż linii kablowej, budowa kanalizacji deszczowej, prace związane z wykonaniem przecisku, usunięciem kolizji gazowych, budową wodociągu oraz usunięciem kolizji teletechnicznej.