Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty drogowe 2017-09

09-2017

W minionym okresie w branży drogowej przeprowadzano m.in  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie wykopów z wywozem, wymiany gruntu, wykonanie nasypu, prace przygotowawcze do wykonania przejścia przez tory dla pieszych, transport materiałów sypkich (piasek i kruszywo) na plac składowy w okolicy węzła Szczecinek Środmieście, stabilizację podłoża, wykonanie platformy roboczej pod kolumny CMC, udrażnianie rowów pompowanie wody, naprawę dróg technologicznych.

W zakresie robót branżowych przeprowadzano budowę przepustu na drodze DS11, przebudowę sieci wodociągowej, włączenie do magistrali DN500, przebudowę sieci gazowej oraz teletecznicznej.