Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty drogowe 2017-11

11-2017

W minionym okresie wykonywano odhumusowanie, wykopy, nasypy, osuszanie warstw nasypu i wymianę gruntów. Kontynuowano również transport materiałów sypkich na plac składowy. Przygotowywano platformy robocze pod kolumny CMC i same kolumny przemieszczeniowe CMC. Wykonywano ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi.