Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2017-12

12-2017

W poprzednim okresie w ramach robót drogowych wykonywano odhumusowanie trasy głównej, wykopy, nasypy oraz wymiany gruntów, przygotowywano platformy robocze pod kolumny CMC oraz przeprowadzano stabilizację. Wykonywano również warstwę technologiczną i mrozochronną, podbudowę z mieszanki niezwiązanej, oraz kolumny CMC. Wprowadzono również Tymczasową Organizację Ruchu na drodze DK20 oraz przeprowadzano transport materiałów sypkich na plac składowy. W związku z silnymi opadami wykonywano również bierzącą naprawę dróg serwisowych i technologicznych oraz utrzymanie dróg publicznych.

W ramach pozostałych robót branżowych wykonywano przebudowę sieci elektronenegetycznych nN, sN, wN, sieci CO, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz przebudowę i budowę sieci deszczowej.