Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-01

01-2018

W poprzednim okresie w ramach robót drogowych wykonywano wymianę gruntu, solidyfikację podbudowę oraz układanie płyt na drogach serwisowych, platformy pod kolumny CMC na trasie głównej i drogach serwisowych. Wykonywano również utrzymanie istniejących dróg publicznych oraz naprawę i budowę dróg technologicznych. Wprowadzono również tymczasową ogranizację ruchu na WD-1 etap.

W ramach pozostałych robót branżowych wykonywano przebudowę sieci elektronenegetycznych nN, sN, wN, sieci CO, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz przebudowę i budowę sieci deszczowej.