Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-02

02-2018

W minionym okresie w zakresie robót drogowych wykonywano wymianę gruntu na ul. Koszalińskiej oraz na odcinku 1+500 – 2+060, 3+500 –       3+800, od WD7 do M8, wykonanie wykopu na km 8+500 do 9+500, wykonanie kolumn CMC w rejonie obiektu M8, rozbiórka najazdu WD1, naprawa dróg dojazdowych, nasyp na wartswie transmisyjnej 3+700 - 3+800, wykonanie przepustów betonowych PP-02

W ramach robót branżowych wykonywano przebudowę kolizji KS1, KS4 oraz roboty w rejonie DK20, przebudowę sieci elektronenegetycznych nN, sN (kolizja nr 7), zakończono przebudowę wN Marcelin-Leśna, zakończono układnie kabla Wn do Kronospan Sp. z o.o., oraz przebudowę i budowę sieci deszczowej (KA5 ul. Bugno, KD 17 km 4+700, KA3+870).