Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2018-03

2018-03

Tydzień 26.02.2018-03.03.2018

Roboty drogowe:

- wymiana gruntu km 2+230, TG 2+750-2+900, 5+750-5+850, pod PP-10, 9+640-9+700

- wykop 9+500-9+820

- wykonywanie przepustów betonowych wzdłuż DS14

- transport materiałów sypkich na plac składowy km 4+100, 10+450

- wykonanie drogi dojazdowej do platformy roboczej w śladzie DS.3

 

Roboty branżowe pozostałe:

- kanalizacja deszczowa- KA 13 ul. Prusa montaż wpustów deszczowych

 

Tydzień 05.03.2018-10.03.2018

Roboty drogowe:

- wymiana gruntu km 2+230, TG 2+750-2+900, 5+750-5+850,9+640-9+700,DS. 15W

- wykop 9+500-9+700

- wykonywanie przepustów betonowych wzdłuż DS14

- transport materiałów sypkich na plac składowy km 4+100, 10+450

- wycinka drzew wzdłuż rowu Czarnobór

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC- TG 3+120, Droga Gminna

- wykonanie przepustów rurowych PR-01/DS11

- solidyfikacja 7+100

 

Roboty branżowe pozostałe:

- budowa sieci wodociągowej- W4

- budowa sieci sanitarnej - KS 3, KS 2, KST1

- kanalizacja deszczowa- przygotowanie prób szczelności kanałów

 

Tydzień 12.03.2018-17.03.2018 

Roboty drogowe:

- wymiana gruntu: 2+230 – 2+650, 2+750 -2+940;

- wzmocnienie gruntu w technologii CMC 2+750;

- wykonanie przepustów betonowych PP-10, PR-01 i PR-02, PR-05, PR-06 na DS11

 

Roboty branżowe pozostałe:

- przebudowa sieci wodociągowej – kolizja nr 3

- przebudowa kanalizacji sanitarnej – kolizja nr 2, 3

Tydzień 19.03.2018-24.03.2018

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC – TG 2+060-2+230

- solidyfikacja km 7+100

- naprawa dróg technologicznych

- wymiana gruntu 2+300, 2+750-2+900

- umocnienie wjazdów/ wyjazdów z terenu budowy

- transport materiałów sypkich na składowisko Turowo km 10+450, km 3+900

Tydzień 26.03.2018-31.03.2018

Roboty drogowe: 

- umocnienie wjazdów/wyjazdów z terenu budowy

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC – TG 2+060-2+230

- solidyfikacja km 7+100

- wymiana gruntu  2+300-2+650

- transport materiałów sypkich na składowisko km 4+100, 10+450

- wykopy (rowy odwodnieniowe) – 9+500-9+800

Roboty branżowe:

- budowa sieci sanitarnej – prace przy przełączeniach na kolizji KS3 i W3

- budowa kanalizacji deszczowej – zlewnia KA 14 km 4+800

-przebudowa sieci elektroenergetycznych WN-kolizja linii kablowej GPZ Szczecinek Leśna - Kronospan Sp. Z o.o.- prace ziemne dla nowego odcinka linii kablowej 110kV, wykonywanie muf i głowic kablowych