Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty drogowe 2018-06

2018-06

Tydzień 28.05.2018-02.06.2018

Roboty drogowe:

- wykop 6+410 – 7+020; 7+100 – 7+720; DS16, łącznice Szczecinek Wschód, łącznica DL2/2

- nasyp 6+280-6+410, 7+720 – 8+550

- ulepszone podłoże DS16, DL2/3-4, DL2/3

- profilowanie i zgęszczanie warstwy transmisyjnej 6+030-6+120

- transport materiałów sypkich 2+000,Turowo km 10+450

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 na DS15; 8+920 – 9+340; 9+530 – 10+320 L i P

- osuszanie warstw nasypu 5+100-5+300, 5+590-5+750, 6+280-6+410

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 DL2/3, 7+720-8+850

- warstwa transmisyjna – 6+030-6+120

- odhumusowanie 1+300-1+500, DS.2, bypass DK20

- WMB – prace serwisowe

Roboty branżowe:

- budowa kanalizacji deszczowej ,– wpusty ul. Rybacka, zlewnia KA10 ul. Prusa; KD17 km 4+500; regulacja wysokościowa wpustów zlewnia KD27

- regulacja koryta rzeki Niezdobna rów MEL 04

Tydzień 04.06.2018-09.06.2018

Roboty drogowe:

- nasyp z gruntu z wykopu –ul. Leśna 0+550 – 0+945

- wykop 6+900 – 7+105; 7+500 – 7+600

- warstwa technologiczna rondo R-1 ul. Koszalińska, 6+410 – 6+900; 7+170 – 7+720; 8+550 – 8+850; DS15W

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 od km 7+620 – 7+850;

- transport materiałów sypkich na składowisko w km 4+100, 10+450, ul. Leśna

- wymiana gruntu 2+230-2+650 str. L,

- nasyp z gruntu z wykopu – 5+300 – 6+030, 6+030 – 6+120,

- nasyp z gruntu z dokopu – 5+100-5+300

- GWN 4+800-5+000, 1+740-2+000

- ulepszone podłoże w wykopie 1+600-1+740

- osuszanie warstw nasypu 5+300-5+590, 5+590 - 6+120

- przepust PP13, PP-02 DS15W,

Roboty branżowe:

- budowa kanału KD17

- montaż wpustów łącznica DS.-6-1montaż wpustów deszczowych WP100; WP101; WP102; WP103; WP104.

- przebudowa rowów melioracyjnych 0-12; 0-12/1; 0-12/2

- prace przygotowawcze na KS2,

- usuwanie słupów sieci elektrycznej

Tydzień 11.06.2018 -17.06.2018

Roboty drogowe:

- wykop 6+410 – 7+020; 7+100 – 7+720; łącznice Szczecinek Wschód, ul. Leśna

- rozbiórka nasypu przeciążeniowego na 7+105-7+130

- nasyp km 5+100 – 5+490, 5+600 – 6+100, 6+280-6+410, 7+720 – 8+550

- ulepszone podłoże 6+800 – 6+900 C0,4/0,5

- warstwa mrozoochronna 0/16 od km 7+300-7+500

- WMB – prace serwisowe

- montaż krawężników ul. Koszalińska

- kontrola oznakowania tymczasowego bypassu, poprawa wygrodzeń

- rów kryty RK-08/S11

- transport materiałów km 4+100 , ul. Leśna

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 – rondo R1

- warstwa transmisyjna 2+680- 2+750

- platforma pod siatki 2+995-3+030

- osuszanie podłoża 5+290-5+750

- GWN technologiczna 1+740 – 2+000

Roboty branżowe:

- prace melioracyjne- rów O-12

- prace przygotowawcze pod  przebudowę KS2,

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 17 km 4+300

- budowa przepustu PP-13,

- regulacja wysokościowa wpustów ul. Koszalińska oraz zlewnia KD 27

- budowa wpustów km DL2/3-4 0+310, 0+400