Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Roboty drogowe 2018-07

07-2018

Tydzień 02.07.2018-07.07.2018

Roboty drogowe:

- wykop łącznice Szczecinek Wschód,10+100-10+200, DL2/2

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 6+410 – 7+620

- warstwa technologiczna C1,5/2,0 7+020-7+120, 7+550 – 7+620, ul. Prusa

- osuszanie warstw nasypu 10+700 – 10+820

- ulepszone podłoże C0,4/0,5 łącznice DL 3/3; DL 3/4

- WMB – prace serwisowe

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC DS10, DS9, droga gminna

- transport materiałów sypkich na plac 2+000,4+100

- nasyp 5+100-5+490

- montaż krawężników R-1, DS. 5

- wykonywanie materaca kruszywowego pod PP-2

- wymiana gruntu 1+300 przy drodze objazdowej (stare odwodnienie drogi powiatowej)

- profilowanie i zagęszczanie łącznica DL 2/1

- roboty ziemne - chodnik ul. Koszalińska, DS.5

- prace porządkowe najazd WD-1

- rowy 4+200-4+300 str lewa

Roboty branżowe:

- prace melioracyjne- rów O-12 , rów nr 2

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 16 km 4+300, KD17 4+300; KA21; montaż wpustów deszczowych na ul. Koszalińska

Tydzień 09.07.2018-14.07.2018

Roboty drogowe:

- wykop łącznice Szczecinek Wschód,  DL2/2

- nasyp z dokopu 5+290 – 5+490

- wzmocnienie gruntu w technologii kolumn CMC na DS. 10

- warstwa technologiczna C 1,5/2,0 2+400 – 2+850, DL2/1

- warstwa mrozoochronna  C1,5/2,0 DS4

- wykonanie  podbudowy z AC 22P 8+100 – 8+850 – kontynuacja robót

- wykonanie podbudowy z  mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 DS15W, 4+300-4+950; 6+410-7+020

- warstwa wiążąca (odcinek próbny) – DS.15W

- roboty ziemne chodnik ul. Koszalińska, ul. Prusa

- montaż krawężników betonowych DS5

- transport materiałów sypkich plac 2+000, 4+100

- WMB – produkcja masy mineralno-asfaltowej

Roboty branżowe:

- prace melioracyjne- rów nr 1

- budowa kanalizacji deszczowej zlewnia KD 8 km 2+600,KD 16 km 4+300, KD18 5+150;KD 21 km 6+350, KA21

- regulacja wysokościowa wpustów deszczowych  oraz montaż krat zlewnia KD 16 i KD 17, ul. Koszalińska