Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-03

03-2019

 

Tydzień 04.03.2019-09.03.2019

Roboty drogowe:

- humusowanie pasa rozdziału i skarp: 4+200 – 5+000 DL2/3-4

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 – ul. Leśna, pod chodnik; 0+650 – 1200; 5+570 – 6+030 6+000 – 7+000,

- ułożenie obrzeży betonowych – ul. Leśna

- ułożenie krawężników kamiennych – R5

- wykop 11+000 – 11+850

- nasyp 3+000 – 3+230, 10+930 – 11+100

- skarpowanie nasypu

- warstwa transmisyjna 3+240 – 3+250, 1+780 – 1+880

- budowa rowu drogowego str. lewa 3+000 – 3+240

- warstwa wiążąca AC 16W: 1+769 – 1+933,5 (P), 1+773 – 1+962 (L); 2+312,7 – 2+931,7 (P); 0+250 – 0+519 (P)

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej – Rondo R1

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Roboty branżowe:

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 KŁSM – Zbiornik ZR-02

- budowa wpustów z przykanalikami KD1/7

- regulacja wysokościowa studni KD8, wpustów KD18

- budowa kanału KD29