Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-03

03-2019

 

Tydzień 04.03.2019-09.03.2019

Roboty drogowe:

- humusowanie pasa rozdziału i skarp: 4+200 – 5+000 DL2/3-4

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 – ul. Leśna, pod chodnik; 0+650 – 1200; 5+570 – 6+030 6+000 – 7+000,

- ułożenie obrzeży betonowych – ul. Leśna

- ułożenie krawężników kamiennych – R5

- wykop 11+000 – 11+850

- nasyp 3+000 – 3+230, 10+930 – 11+100

- skarpowanie nasypu

- warstwa transmisyjna 3+240 – 3+250, 1+780 – 1+880

- budowa rowu drogowego str. lewa 3+000 – 3+240

- warstwa wiążąca AC 16W: 1+769 – 1+933,5 (P), 1+773 – 1+962 (L); 2+312,7 – 2+931,7 (P); 0+250 – 0+519 (P)

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej – Rondo R1

- prace utrzymaniowe i konserwacyjne

Roboty branżowe:

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 KŁSM – Zbiornik ZR-02

- budowa wpustów z przykanalikami KD1/7

- regulacja wysokościowa studni KD8, wpustów KD18

- budowa kanału KD29

 

Tydzień ​ 11.03.2019-16.03.2019

Roboty drogowe:

- humusowanie skarp i rowów (Węzeł Śródmieście, 4+300 – 5+000

DL2/3-4 )

- nasyp (S11 3+600 – 3+700, 10+930 – 11+100, TG km 1+240 – 1+380, TG 10+990 – 11+000, DS3 0+600 – 0+770, DS3 1+500 – 1+650)

- wykop (DS2 0+400 – 0+500, 11+000 – 11+850)

- wykop – przygotowanie podłoża pod siatki (DS3 0+600 – 0+720)

- wykop – korytowanie podłoża (0+600 – 0+770)

- wykop pod zbiornik (ZR-01, ZR-03)

- warstwa podbudowy AC 22P (0+767 – 1+172 str. Lewa TG, 0+684 – 1+186 str. Prawa TG)

- warstwa stabilizacji C1,5/2,0 (1+380 – 1+500, rondo R1)

- warstwa technologiczna (DS3 km 1+880 – 2+200, 1+950 – 2+300)

- warstwa wiążąca AC16W (0+762 – 1+172 str. Lewa TG)

- ściek monolityczny (5+100 – 5+550)

- podbudowa z KŁSM z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (5+570 – 6+030, ul. Leśna, rondo R1, ul. Prusa)

- ulepszone podłoże C0,4/0,5 (11+100 – 11+200, 11+100 – 11+300)

- montaż bariery linowej w pasie rozdziału (6+320 – 7+000)

- naprawa, zasypanie i ułożenie ażurów na przepuście PP-01/DS11

- siatki warstwy transmisyjnej (DS3 km 0+600 -0+770)

- wzmocnienie drugą warstwą siatek (TG 3+240 – 3+260, DS3 1+780 – 1+800)

- wykonanie warstwy transmisyjnej DG3

- roboty przygotowawcze pod układanie warstwy wiążącej (Trasa główna, km 0+556 str prawa)

- osuszanie podłoża w wykopie (11+300 – 11+500)

- nawierzchnia z kostki betonowej (ul. Leśna)

- wymiana 0,5m – przekopy kontrolne (DS-3 2+360 – 2+400)

Roboty branżowe:

- obrukowanie wylotu przepustu PR-05/DS3

- budowa kanału KD 29 – monaż kanału z rur GRP fi 400, 300 oraz studni KD29/1 (10+900), KD29/2+kaskada, KD29/3, KD29/4

- KD18 – regulacja wysokościowa wpustów, wykonanie nowych (5+000 - 5+500)           

- wykonanie ławy z kruszywa i montaż przepustu PR-01/DP2194-odc.1 (DP 1294Z)

- regulacja wysokościowa wpustów KD19 (5+620 do 6+100)

- naprawa, zasypanie i ułożenie ażurów na przepuście PP-01/DS11

- regulacja wysokościowa wpustów na kanale KD9 (1+500)

 

Tydzień 25.03.2019-30.03.2019

Roboty drogowe:

- Rondo R1 - roboty brukarskie

- Rondo R2- roboty brukarskie

- DS-2 0+400 – 0+505, TG 1+380 – 1+450 - warstwa technologiczna C1,5/2

- TG 1+240 – 1+380, 1+200 – 1+250 - nasyp

- DS-2 0+400 – 0+505 - podbudowa KŁSM

- DS-3 1+450 – 1+500, 1+550 – 2+410 - podbudowa KŁSM

- TG 2+850 – 3+000, R1 0+400L - podbudowa KŁSM

- 8+100 – 10+300 - montaż bariery linowej

- 10+300 – 10+800 - osuszanie podłoża w wykopie

- Rondo R5 - krawężniki kamienne, podbudowa 0/31,5, nawierzchnia z płyt ażurowych – przejazd awaryjny

- Ul. Prusa, km: 0+060 – 0+215 (P+L), 0+250 – 0+548 (P+L), DS-2, km:  0+408,5 – 0+497, Rondo R1 z wyplotami - warstwa podbudowy AC 22P

- Ul. Prusa, km: 0+064 – 0+210 (P+L), 0+250 – 0+532 (P+L), DS-2, km:  0+408,5 – 0+497 - warstwa wiążąca AC 16W

- 11+200 – 11+500, 11+500 – 11+700 - warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5

- 8+100 – 9+500, 7+600 – 7+950, 9+500 – 10+300, 4+300 – 5+000  - montaż bariery stalowej

- TG 1+600 – 3+000 - skarpowanie nasypu + humusowanie

- 11+100 – 11+400 - warstwa mrozoochronna 0/16

Roboty branżowe:

- 10+900 - budowa kanału KD 29 – montaż kanału z rur GRP fi 300, Studnia KD29/10, KD29/11

- 0+070 – 0+240 - wykonanie kanału KA 17 – Wylot do KA17/1, KA17/2, KA17/3

- ZR3 - wykop dna i skarpowanie na zbiorniku, układanie warstwy wyrównawczej z piasku na dnie zbiornika, układanie bentomaty  i warstwy kruszywa

- W-1 - wykonanie przepustu Pr-01/W-1

- PP13 - umocnienie ażurami przepustu

- 8+500 SL, 1+725 – 1+765 str.L, 1+760 – 1+815 - umocnienie ażurami rowu

- 0+240 – 0+400 – wykonanie kanału KA5 – roboty przygotowawcze