Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-06

06-2019

Tydzień 03.06.2019-09.06.2019

- ul. Słupska 0+540-0+860 L: rozbiórka nawierzchni

- TG 3+800-3+950: nasyp

- Ul. Słupska 1: nasyp

- Najazd na WD-7: nasyp

- Najazd na M-8: nasyp

- DP1295Z: nasyp

- 10+400 – 10+700; 6+500 – 7+000: profilowanie skarp i rowów

- 10+550 – 10+650: warstwa technologiczna C1,5/2,0

- 10+400 – 10+500 LP: ulepszone podłoże C0,4/0,5

- Rondo R3, DP1294Z: krawężnik betonowy

- 10+350 – 10+440; 10+550 – 10+650: warstwa mrozoochronna

- TG, km: 10+720 – 11+090 (L); DS 3, km: 0+003 – 0+790; TG, km: 4+177 – 4+355 (L) : warstwa wiążąca AC 16W

- DS 3, km: 0+156,4 – 0+780,7; TG, km: 3+999 – 4+148 (L), DS 3, km: 0+003 – 0+156,4; TG, km: 4+177 – 4+329 (P), 4+177 – 4+317 (L): warstwa podbudowy AC 22P

- DS 3, km: 0+014 – 0+790: warstwa ścieralna AC 11S

Tydzień 10.06.2019-15.06.2019

- TG 3+800-3+950: naprawy po deszczach, nasyp

- TG 0+000-6+120: naprawy pod deszczach

- Ul. Słupska 1: nasyp

- Najazd na WD-7: naprawy po deszczach, nasyp

- Najazd na M-8: naprawy po deszczach, nasyp

- 3+720-4+020: KŁSM

- 3+850-3+950: warstwa technologiczna C1,5/2

- 10+400 – 10+700: humusowanie z obsianiem skarp i rowów

- DP1294Z: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę mrozoochronną, warstwa technologiczna C1,5/2,0, podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- 10+400 – 10+700: profilowanie skarp i rowów

- 10+350 – 10+550L: warstwa technologiczna C1,5/2,0

- 10+350 – 10+650P: podbudowa KŁSM

- TG, km: 4+177 – 4+413 (P), DL 2/3, km: 0+045,3 – 0+056,5, TG, km 5+530 – 6+050 (P): warstwa wiążąca AC 16W

- Rondo R5, TG, km 5+897 – 6+050 (P), 5+910 – 6+066 (L), TG, km 10+255 – 10+070 (P), TG, km 10+319 – 10+715 (L): warstwa podbudowy AC 22P

Tydzień 17.06.2019-23.06.2019

- odwadnianie terenu budowy po obfitych opadach deszczu

- 0+000 -11+850: naprawa rozmyć skarp wykopów i nasypów

- TG 0+000-11+980: naprawy rozmyć pod deszczach

- Ul. Słupska 1: nasyp

- Najazd na WD-7: naprawy po deszczach, nasyp

- Najazd na M-8: naprawy po deszczach, nasyp

- 3+720-4+020: KŁSM

- 10+400 – 10+700: humusowanie z obsianiem skarp i rowów

- 10+700 – 11+850: profilowanie skarp i rowów

- ZR1: wykop

- TG, km 10+217 – 10+742 (P), TG, km 10+290 – 10+721 (L): warstwa wiążąca AC 16W

- TG, km 3+680 – 3+999 LP: warstwa podbudowy AC 22P

Tydzień 24.06.2019-29.06.2019

Roboty drogowe:

- Naprawy rozmyć po obfitych opadach deszczu: TG 0+000-11+980;

- Naprawa rozmyć skarp wykopów i nasypów Najazd na WD-7; Najazd na M-8;

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej: DK11-2

- Nasyp: Ul. Słupska 1, DP1295Z

- Wykop: DL3/2

- Humusowanie skarp rowów: 11+000 – 11+850

- KŁSM: 3+720-4+020

- Krawężnik betonowy: DP1295Z

- Podbudowa AC22P: DL2/1, km: 0+000 – 0+303: TG 4+962 – 5+021(P+L)

- Warstwa wiążąca AC16W: TG, km: 3+622 – 4+148 (P); TG, km: 3+664 – 4+148 (L); DL2/1, km: 0+000 – 0+303; TG 4+927 – 5+021,6 (P), TG 4+931 – 5+021,6 (L)

Roboty branżowe:

- Wykonanie Kanału KA3 –najazd na WD1 strona prawa: 0+000 do 0+140

- Budowa kanału KD18 w zakresie KD18/16 do KD18/19 + wpusty 6 kpl: 5+500 do 5+550

- Wykonanie kanału KD19 w zakresie KD19/13 do KD19/15 + wpusty uliczne: 5+590 do 5+640

- Wykonanie kanału KA8 w zakresie KA8/5 do KA8/9 oraz KA5 do KA5/7: 0+640 do 0+850

- Wykonanie wpustów ulicznych na kanale KD 24/11 L+P: 8+040

- Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych: Rondo R3

- Wykop pod kabel zasilający i oświetlenie: WD-5 -WD6

- wzmocnienia rowu melioracyjnego na wilczym kanale: pomiędzy PP-4A a PP-4B (0+619); wzmocnienie kanału pod M8 (MEL-2)

- Umocnienia rowów: Łącznica DL 3/4 6+300 – 6+700

- Przewierty sterowane pod KT

- Przepust drogowy kołowy: Przepust PR-01/DK11.1; PR-01/DS3; Przepust PR-01/DS9; Przepust PR-04/DS9

- Wykonywanie rowów krytych: RK 02 /DL 2/1; RK 01/DS-10; RK 26 /S11; RK 27/S11; RK 28/S11; RK 01/DS11

- Budowa zbiornika: ZRI-03; ZRI-05