Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2019-09

09-2019

Tydzień 02.09.2019-07.09.2019

Roboty drogowe:

- Słupska 1: Roboty brukarskie

- ZR1: Roboty brukarskie

- 1+500 – 3+000: Rów odwadniający, humusowanie pasa rozdziału

- 0+200 – 0+700: Tereny płaskie

- DS.-7: Nasyp

- 4+100 – 6+120: Humusowanie pasa rozdziału

- 6+500 – 9+000: Równanie terenów płaskich

- DL3/1: Wykop

- DK11_2: Roboty brukarskie, wykop – profilowanie skarp i rowów

- 11+500 – 11+850: Profilowanie skarp i rowów

- 11+500 – 11+850: Humusowanie skarp i rowów

- DL3/1: Roboty brukarskie

- DS11a: Nasyp

- DP1294Z: Podbudowa z KŁSM

- DP1295Z: Warstwa technologiczna C1,5/2,0

- TG (km 11+765 – 11+850 P, 11+570 - 11+850 L), rondo R5, TG (6+040 - 6+596 P), DL 2/2 (0+370 – 0+405), DL 2/3 (0+065 – 0+263), DL 2/3-4 (km 0+025 – 0+470 L): Warstwa ścieralna SMA

- ul. Bugno (km 0+440 – 0+513), Ul. Leśna (0+855-0+946): Warstwa podbudowy AC 22P

- ul. Bugno (km 0+440 – 0+513), ul. Leśna 2 (km 0+740 – 0+830), Ul. Leśna (0+815-0+946): Warstwa wiążąca AC 16W

- DS 16 (km 0+020 – 0+070 P), ul. Bugno (0+000 – 0+140, 0+260 – 0+513), Ul. Leśna (0+130-0+656): Warstwa ścieralna AC 11S

- Rondo R2, DL 2/1 (0+000 – 0+260), DL 2/3-4 (km 0+025 – 0+470 P), DL 2/4 (km 0+000 – 0+250), ul. Leśna 2 (km 0+670 – 0+760): Warstwa ścieralna SMA 11

Roboty branżowe:

- Km 3+000: Kolektor KD11 DN 600 mm w zakresie od W11/1 do KD11SW – Montaż studni wpadowej KD11SW oraz wylotu W11/1

- DK 20 km 0+180: Kolektor KD11 DN 600 mm w zakresie od W11/1 do KD11SW – roboty ziemne+ pompowanie zestawem igłofiltrów, Montaż separatora SE11, Montaż osadnika OS11

- Km 0+608 najazd na WD12 strona prawa: Wykonanie wpustu ulicznego WP176 km 0+608

- Najazd na WD4Astrona L+P: Kolektor KD11 DN 400 mm w zakresie od W26/1 do KD26SW – montaż osadnika OS26, montaż studni wpadowej z piaskownikiem KD26SW

- Rondo R2, KA4/5 ul. Bugno: Regulacja wpustów ulicznych szt. 3

- Rondo R1 wjazd od Koszalina: Regulacja pionowa wpustów ulicznych z montażem pierścieni odciążających, pokryw oraz wpustów żeliwnych (krat)

- wyjazd z ronda R2 na DK 20 w kierunku Słupska: Regulacja pionowa wpustów ulicznych z montażem pierścieni pokryw oraz wpustów żeliwnych, Regulacja pionowa wpustów ulicznych z montażem pierścieni odciążających, pokryw oraz wpustów żeliwnych (krat), wymiana wpustu (demontaż i montaż)

- Km 10+320 do 10+340: Naprawa uszkodzonego kanału KD27 w km 10+320 do 10+340 długości 15,0 m z rur GRP fi 300 mm

- Km 3+610: Montaż wylotu W12/1, DN 400

- ZR1: Budowa zbiornika

- Km 2+600 – 4+100; Słupska 1; DP1295Z; 11+870 – 12+000, DP1274Z; DL3/1: Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- 5+525 – 6+300: Kanał technologiczny

- Ciąg główny: Przewierty sterowane pod kanał technologiczny

- PP-01/DS6-2, PP-01/DL3/1: Przepust drogowy

 

Tydzień 09.09.2019-14.09.2019

Roboty drogowe:

- Słupska 1: Roboty brukarskie

- ZR1: Roboty brukarskie

- 1+500 – 3+000: Rów odwadniający, humusowanie pasa rozdziału

- 0+200 – 0+700: Tereny płaskie

- DS.-7: Nasyp

- 4+100 – 6+120: Humusowanie pasa rozdziału

- 6+500 – 9+000: Równanie terenów płaskich

- DL3/1: Warstwa technologiczna C1,5/2,0

- DK11_2: Wykop – profilowanie skarp i rowów

- 11+500 – 11+850, 6+500 – 10+300: Profilowanie skarp i rowów

- 10+300 – 11+850: Humusowanie skarp i rowów

- DL3/1: Roboty brukarskie

- Łącznik: Nasyp

- DS.-2 km 0+060 – 0+160: Odpompowywanie wody

- Łącznica DL2/4: Odpompowywanie wody

- R1 – M8: Naprawa rozmyć

- 0+200 – 0+600: Humusowanie i skarpowanie

- 1+500 – 2+000: Humusowanie pasa dzielącego

- 3+200 – 3+300; 3+800 – 3+900: Wykop rowu, humusowanie i skarpowanie

- 4+100 – 5+000: Humusowanie

- DS. 6/2: Nasyp

- DK11_1; DP1274Z; Słupska 1: Roboty brukarskie

- TG (9+517 - 9+607 – przejazd awaryjny) DL3/2 (0+020 – 0+344): Warstwa podbudowy AC 22P + warstwa wiążąca AC 16W

- DL3/1 (0+020 – 0+324): Warstwa podbudowy AC 22P

- Rondo R3, ul. Leśna 1 (0+025 – 0+128), ul. Leśna 2 (0+025 – 0+130), DL3/1 (0+020 – 0+324): Warstwa wiążąca AC 16W

- TG (4+820 – 4+910, 9+517 - 9+607 – przejazd awaryjny), Rondo R1, DK 11-1 (0+025 – 0+196): Warstwa ścieralna SMA 11

Roboty branżowe:

- Wyjazd z ronda R2 na DK 20 Słupsk: Wymiana wpustów Wp89, 90 z powodu zniszczenia

- Zjazd z WD 9 strona lewa: Wykonanie wpustu ulicznego WP126 km 0+240

- ZR1: Budowa zbiornika

- Km 2+600 – 4+100; 11+870 – 12+000; DP1274Z; DL3/1; 5+200 – 8+600: Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- łącznica DL2/1 – wylot R2: Kanał technologiczny

- Ciąg główny: Przewierty sterowane pod kanał technologiczny

- wyjazd z ronda R3 w kierunku Piły: Regulacja pionowa wpustów ulicznych z montażem pierścieni pokryw oraz wpustów żeliwnych

- Kolektor KA5: Kanał od KA5/2 KA5/1

- Kolektor KD22: Montaż wlotu W22/1 fi 400 mm. Montaż wylotu WY22/1 fi 400 mm

- S11 + serwisowe: Przegląd techniczny kanałów oraz uzbrojenia – odwodnienie układu drogowego

- TG: Budowa ogrodzeń zbiorników

- odcinek R3 do WD9: Wykonanie wpustów ulicznych

- Kolektor KA18: Montaż piaskownika przy studni wpadowej KA18/6SW

- Kolektor KD4: Montaż wlotu W4/1 fi 400 mm.

- km 2+170: Montaż wylotu W5/1 fi 400 mm

- Km 3+760: Montaż wylotu WA6/1 na kanale KA6

 

Tydzień 16.09.2019-22.09.2019

Roboty drogowe:

- R1 – M8: Naprawa rozmyć

- 0+200 – 0+600: humusowanie i skarpowanie

- 1+500 – 2+000: humusowanie pasa dzielącego

- Słupska 1: Nasyp, roboty brukarskie

- 3+200 – 3+300; 3+800 – 3+900: Wykop rowu, humusowanie i skarpowanie

- 4+100 – 5+000: Humusowanie

- DS. 6/2: Nasyp

- DK11_1; DP1274Z: Roboty brukarskie

- 6+500 – 11+800: Profilowanie skarp i rowów  wraz z humusowaniem skarp i rowów

- DS15: Nasyp

- Łącznik: Roboty brukarskie

- 6+500 – 10+300: Profilowanie skarp i rowów

- DS14 0+000 – 0+200: Nasyp

- DL3/1; DL3/2: Profilowanie skarp i rowów  wraz z humusowaniem skarp i rowów

- Łącznik: Wykop

- DP1295Z: Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

- Łącznik: Warstwa technologiczna C1,5/2,0

- DG 2 (0+025 – 0+110); ul. Leśna 1 (0+025 – 0+128), ul. Leśna 2 (0+025 – 0+130): Warstwa ścieralna AC 11S

- TG (6+596 – 7+710 L), DL 3/1 (0+254 – 0+364), DL 3/2 (0+078 – 0+344); Rondo R1, R3, DL 3/1 (0+025 – 0+300), DL 3/2 (0+025 – 0+090); TG (0+270 – 1+160 P); TG (1+160 – 1+900 P): Warstwa ścieralna SMA

- DL3/3 (0+000 – 0+030), DL 3/4 (0+000 – 0+030), Łącznik (0+208 – 0+250), TG- zjazd (2+740);  DL 3/3 (0+000 – 0+030), Łącznik (0+240 – 0+250): Warstwa podbudowy AC 22P

- DL 3/3 (0+000 – 0+030), DL 3/4 (0+000 – 0+030), Łącznik (0+208 – 0+250): Warstwa podbudowy AC 16W

- DP 1294Z (0+756 – 0+946): Warstwa ścieralna AC 11S.

Roboty branżowe:

- Najazd na WD12 strona lewa: Wykonanie wpustu ulicznego

- Km 0+440: Montaż wlotu W2/1 fi 300 mm.

- odcinek R3 do WD9: Wykonanie wpustów ulicznych

- Km 0+550: Montaż wlotu W3/1 fi 300 mm

- S11 + serwisowe: Przegląd techniczny kanałów oraz uzbrojenia – odwodnienie układu drogowego

- km 2+140: Montaż piaskownika studni wpadowej KD6SW

- Km 2+180: Montaż piaskownika studni wpadowej KD7SW

- km 0+700: Montaż wylotu WA2/1 fi 300 mm

- Km 2+150: Montaż wylotu W6/1 fi 400 mm

- Km 2+160: Montaż wylotu W7/1 fi 400 mm

- Km 3+010: Montaż wylotu W10/1 fi 600 mm

- Wpusty uliczne WP95 – WP99

- Km 2+600 – 4+100; 11+870 – 12+000; DP1274Z; DL3/1; 5+200 – 8+600; 10+100 – 12+000: Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- 5+000 - 6+200, łącznica DL2/1 – wylot R2: Kanał technologiczny

- ZR1: Budowa zbiornika

- Ciąg główny: Przewierty pod kanał technologiczny

- TG, 5+000 – 6+200: Budowa ogrodzeń

- Przepust PP-4B: Wilczy kanał

 

Tydzień 23.09.2019-29.09.2019

Roboty drogowe:

- R1 – 1+500; 3+700 – 4+100  Skarpowanie, humusowanie, wykop rowu

- R1 – M8: Naprawa rozmyć

- 0+200 – 0+600: Humusowanie i skarpowanie

- 1+500 – 2+000: Humusowanie pasa dzielącego

- 3+200 – 3+300; 3+800 – 3+900: Wykop rowu, humusowanie i skarpowanie

- 4+100 – 5+000: Humusowanie

- DS. 6/2: Nasyp, podbudowa KŁSM

- DS. 7: Nasyp

- DK11_1; DP1274Z; Słupska 1: Roboty brukarskie

- 6+500 – 11+800: Profilowanie skarp i rowów  wraz z humusowaniem skarp i rowów

- DS15: Nasyp

- Łącznik: Roboty brukarskie

- 6+500 – 10+300: Profilowanie skarp i rowów

- DP1295Z: Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej

- DL3/1; DL3/2: Profilowanie skarp i rowów  wraz z humusowaniem skarp i rowów

- Łącznik: Wykop

- DS14: Warstwa technologiczna C1,5/2,0

- Łącznik (0+016 – 0+164): Warstwa wiążąca AC 16W

- TG (1+529 – 1+536 L), Łącznik (0+016 – 0+164): Warstwa podbudowy AC 22P

- TG (1+526 – 1+538 L): Warstwa podbudowy AC 16W

- TG (0+270 – 1+440 L), TG (1+440 – 2+876 L), TG (2+420 – 2+880 L), Łącznik (0+164 – 0+250), DL 3/3 (0+000 – 0+060,00), DL 3/4 (0+000 – 0+286), Łącznik (0+006 – 0+164): Warstwa ścieralna SMA.

Roboty branżowe:

- od ronda R5 (11+980): Regulacja studni oraz montaż brakujących włazów

- Montaż pierścieni odciążających na wpustach WP113, WP114, WP115, WP116, WP117, WP125, WP226

- Montaż wlotu, ścieku i zabruków WP45, WP46

- Montaż wlotów, spływów i zabruków przy WP4/4, WP4/3, WP4/2, WP3/9

- R2 wylot na Marcelin: Montaż kratek żeliwnych WP9/5, WP9/6, WP9/7, WP9/8, WP9/9

- Wylot od WP55

- Wylot i ściek od WP56-WP61

- Km 2+600 – 4+100; 11+870 – 12+000; DP1274Z; DL3/1; 5+200 – 8+600; 10+100 – 12+000: Budowa kabla zasilającego i oświetlenia drogowego

- 5+000 - 6+200: Kanał technologiczny

- ZR1: Budowa zbiornika

- Ciąg główny: Przewierty pod kanał technologiczny

- 0+000 – 5+000: Budowa ogrodzeń

- Przepust PP-4B: Wilczy kanał.