Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

               

Data podpisania Umowy

18/07/2018 r.

Całkowita wartość projektu

400 780 655,72 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

213 570 920,48 PLN

Roboty drogowe 2020-05

05-2020

W bieżącym okresie, w robotach drogowych Wykonawca zajmował się naprawą rozmyć w trasie głownej, humusowaniem z obsiewem oraz pielęgnacją terenów zielonych w trasie głownej i przy drogach serwisowych oraz  porządkowaniem terenów płaskich na cełej inwestycji.